18 februari 2012

Som man frågar, som sagt

I dagens UNT går att läsa om frågor som jag fick besvara vid förra veckans landstingsfullmäktige. Nu läser jag att frågeställaren tydligen är lite missnöjd med de svar han fick. Men det är ju som bekant så, att man får de svar som frågan förtjänar. Du kan själv titta på själva debatten här (leta dig fram till 5:58:00 i sändningen). I debatten medger Wennberg att har förstår att det inte är möjligt att ge ett korrekt svar, men inte nog med det. Han frågar nu efter de största riskkapitalbolagen - men det är just det han har fått. de bolag som Wennberg far efter i debatten hör nämigen inte till de största avnämarna av landstingets verksamhet, oberoende av hur man räknar.

Med andra ord: Börje Wennberg frågade vilka förbindelser "landstinget har med riskkapitalbolag" - och fick efter rimlig möjlighet svar på den frågan. När han fått svaret, upptäckte Wennberg att frågan kanske inte var så klokt formulerad - och går då till angrepp på svaret.

Men, som bekant, som man frågar får man svar.

Det är alltså inte i någon större utsträckning så, att "skattepengar lyfts ur landet" som Wennberg försöker påskina. Och de "riskkapitalbolag" som vi har de flesta samarbetena med är inte de bolag som bedriver sjukvård.

En helt central fråga som måste ställas i sammanhanget är nämligen vad det är man får och inte får "gå med vinst" på. Sjukvård? Vad menar man då med det? Läkemedel? Medicinteknisk utrustning? Förbrukningsmaterial?

Begreppet "vinst i vården" är helt enkelt väldigt svårt att definiera, därför att vården är en så pass komplex om mångfacetterad verksamhet. Vård består inte bara av personal- och lokalkostnader vid ett sjukhus eller en vårdcentral, och inte ans av läkemedel och apparater. För att kunna definiera de korrekta kostnaderna för vården, för att kunna räkna ut vinsten, så måste man helt enkelt leda med att vården är verksam i ett större sammanhang.

Inga kommentarer: