21 februari 2012

Utmaningar för ett växande län

Igår kom befolkningsstatistik från SCB som visar att Uppsala län fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade länet 338.630 invånare, en ökning med 2.748. Det är den procentuellt sett näst högsta siffran i Sverige och i absoluta tal är Uppsala län det fjärde snabbast växande av alla län. Endast i "de tre stora" länen Stockholm, Skåne och Västra Götaland ökar folkmängden mer. Glädjande är också att sex av åtta kommuner i länet växer. Men Uppsala län behöver fortsätta att växa.

Att Uppsala län dessutom har landets lägsta arbetslöshet gör naturligtvis inte saken sämre, men faktum är att ännu fler människor behöver bosätta sig i vårt län om vi ska kunna klara de utmaningar som länet står inför. Kollektivtrafiken behöver fler passagerare, och med fler människor som arbetar och betalar landstingsskatt kan både vården och kollektivtrafiken byggas ut.

Samtidigt brottas andra delar av landet med helt andra problem. De sju nordligaste länen, Norrland plus Dalarna och Värmland, minskade sin befolkning med drygt 2.000 invånare. Vi är på väg att få ett Sverige där några län snabbt krymper medan andra snarare lider av växtvärk. Det är en allvarlig utveckling. Men den kan inte skymma det faktum att befolkningen växer där jobben finns.

Naturligtvis innebär en snabb befolkningstillväxt påfrestningar, och det är därför som landstinget just nu studerar hur framtiden kan gestalta sig. Men några saker vet vi redan nu.

Vi kommer att behöva bygga ut kollektivtrafiken, som sagt. Fler kommer att vilja bo och arbeta på olika ställen, och vill kunna ta sig mellan bostad och arbete snabbt och effektivt. Det ställer krav på att kunna pendla effektivt. Idag har jag samtalat med företrädade för Älvkarleby kommun om detta, och om hur landstinget och deras kommun kan arbeta för att göra den nordligaste delen av vårt län till en attraktiv plats att bo och verka på.

Jag har också diskuterat trafiklösningar med företrädare för Uppsala kommun. även i Uppsala måstre nya och smartare lösningar hittas för att människor ska få plats i staden. Under förra veckan förde jag liknande samtal i Enköping och Knivsta - och på alla dessa orter gör de ledande politikerna vad de kan för att utveckla sin del av vårt län.

Länets tillväxt skapar inga enkla lösningar. Snarare dyker det ständigt upp nya utmaningar som inte bara handlar om trafik och vård, utan också om till exempel miljö och arbetsmarknad. det viktiga är dock att alla goda krafter drar åt samma håll, nämligen mot att se till så att länet växer och att växtkraften kan användas till att ge människor en bättre tillvaro.

Inga kommentarer: