02 mars 2012

De mest sjuka äldre

Jag besökte igår Östhammar för att ta reda på mer om ett av de viktigaste projekten som Alliansen har sjösatt under de senaste åren. Det handlar om en gemensam närvårdsavdelning, där landsitnget och Östhammars kommun tillsammans ger vård och omosorg till de mest sjuka äldre.

När debattens vågor går höga omo behovet av vård, så är det påfallande hur lite den debatten faktiskt handlar om dem som behöver vården mest - och samtidigt är mest utsatta och i störst behov av samlade insatser. Landstingets ansvar är sjukvård, men den som är mycket gammal och mycket sjuk har också stora behov av omsorg och omvårdnad. Det är, vad man än kan tycka om politisk organisation, en uppgift för kommunerna. I en sådan situation är det lätt hänt att två olika offentliga aktörer står på var sin sida om en gräns och skyller på varann, när det inte fungerar.

Så icke i Östhammar. Där driver kommunen närvårdsavdelningen, men landstinget står för en betydande del av kostnaden just för att sjukvården är en så pass stor del av den samlade vårdinsatsen. Det jag igår kunde konstatera är att samarbetet fungerar väl, och att det viktigaste som uppnåtts är att de som har stora vårdbehov faktiskt har fått det bättre än tidigare.

Till saken hör dessutom - inte minst viktigt i dessa dagar - att dessa formellt sett kommunala vårdplatser ger en betydande avlastning på Akademiska sjukhuset. I stället för att skumpa i ambulans på vägen mellan Uppsala och Östhammar kan fler människor vårdas nära hemmet. Så skapas en både tryggare och klokare vård och omsorg.

Jag är stolt över att vi har kommit igång med en samlad vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Men det är massor kvar att göra. En liknande avdelning, fast med lite annan inriktning, har startat i Enköping och planering är på gång i Tierp. Det borde också vara dags att titta på en liknande lösning även för länets största kommun, Uppsala, just för att ge dem med de största behoven den vård som de verkligen behöver. Det är en viktig målsättning för Alliansen, och vi arbetar nu vidare med det.

Inga kommentarer: