04 mars 2012

Det blir allt bättre

Idag uppmärksammar Expressen och Svenska Dagbladet det faktum att fattigdomen i världen har halverats sedan 1990. Världen blir en allt bättre plats att leva på. Det är kanske svårt att tro när man följer medias rapportering, men faktum är att allt fler har en allt bättre levnadsstandard. Dessutom sker förbättringen på alla plan. De mest utsatta och de allra fattigaste kan lyfta sig från hopplös fattigdom - men samtidgt växer ekonomin också för många som redan har det bättre ställt. I Indien finns till exempel numera en medelklass som lever på samma nivå som vi i Europa - och de är ungefär lika många som alla invånare i hela EU.

Det är en remarkabel utveckling, och det finns alla skäl att fundera över vad som ligger bakom. Framför allt kan det dessutom lära oss ett och annat att fundera över på hemmaplan.

Bakom det globalt ökade välståndet ligger nämligen något som är allt annat än politiskt givet och som många gånger fått växa fram i en bitter politisk strid. Det handlar om den ekonomiska frihet som skapar förutsättningar för handel mellan människor, företag och stater och som i sin tur leder fram till nya idéer, nya produkter och dessutom ett klokare nyttjande av resurser.

Därtill finns det ett påtagligt samband mellan ekonomisk frihet och politisk dito. Människors fria skapande lägger helt enkelt den bästa grunden också för fritt tänkande och fri opinionsbildning - och därmed för politisk demokrati. Materiellt och intellektuellt välstånd går hand i hand, om man så vill.

Nyheten om den globalt minskande fattigdomen sporrar till ett fortsatt arbete för att skapa en friare ekonomi - inte för att det har ett egenvärde utan för att det leder till friare människor.

Inga kommentarer: