12 mars 2012

Makten över tanken

Idag är det exakt ettvår sedan den fruktansvärda Tsnuamikatastrofen drabbade Japan. Mer än 20.000 människor är bekräftat döda eller har ännu inte påträffats och är således saknade. Kraften i den flodvåg som slog in över den japanska östkusten är svår att fatta, och konsekvenserna av förstörelsen är också svår att ta till Sig även om vi ser bilderna och hör skildringarna. Fortfarande, ett år efteråt, ser vi stora sår både i naturen och i olika samhällsfunktioner. Den kanske mest påtagliga konsekvensen av katastrofen är följderna för kärnkraftverket Fukushima, och följderna för debatten om kärnkraften över hela världen. Att kärnkraft, som all energiproduktion och distribution, är en riskfylld hantering va väl känt redan före katastrofen. Det som nu måste ske är en saklig och samvetsgrann analys både av katastrofens direkta konsekvenser och av innebörden för kärnkraften som energikälla. I en sådan analys är det naturligtvis önskvärt att alla som vill delta i en saklig debatt faktiskt också använder sakliga argument. Mot den bakgrunden blir jag aningen förundrad när jag följer hur vissa medier speglar den katastrof f som drabbade Japan. Först lite beröm, nämligen till Sveriges Radios "utrikeskorrespondenterna" som i går gjorde ett utmärkt reportage både av själva tsunamin och dess följder, och av konsekvenserna för kärnkraften. Desto mer förundrad blev jag, när jag sedan tog del av Sveriges Televisions reportage från samma plats. Där beskrivs nämligen hela tsunamin som om det vore kärnkraften i sig som vore orsak till den förödelse som norra Japan drabbades av. Därför kan det vara på plats att erinra om vad som faktiskt hände, och vad det ledde till. Mer än 20.000 döda och saknade, men de dog inte av strålskador eller på annat sätt som följd av att tsunamin slog emot kärnkraftverket Fukushima. De som omkom som direkt följd av strålning uppgår till ett fåtal. Vart och ett av dessa dödsfall är självfallet en tragedi, men det var faktiskt inte kärnkraft som dödade 20.000 människor. Det var en flodvår som följd av en jordbävning under havsytan. Ordets, och bildens, makt över tanken är stark. Ord och bilder bidrar till att bilda, och ändra, opinioner. Det kan vara på plats att komma ihåg det när vi följer hur media skildrar viktiga händelser.

Inga kommentarer: