13 mars 2012

Givande dag på jobbet

En del dagar är bara lite mer stimulerande än andra. Idag har varit en sådan dag. Den började halv åtta i morse, efter sedvanlig koll av mail och media, med ett halvdagsbesök på thoraxintensiven på Akademiska sjukhuset. Under fyra mycket intressanta tímmar fick jag följa med överläkare P-O Joachimsson och hans kollegor under deras arbete. Det minsta man kan säga är att det handlar om väldigt mycket patientkontakt! En intensivvårdsavdelning handlar å ena sidan oerhört mycket om apparater och mediciner, men mitt i all utrustning finns också ett kunnande hos personalen och ett fokuserat vårdande och omhändertagande som väldigt mycket sätter patienten i centrum. Det är som utomstående besökare mycket tänkvärt att se både lagarbetet och kunnandet som finns samlat hos medarbetarna. Du får inte se några bilder, för även om jag är medveten om att lite fotografier piggar upp en blogg, så väljer jag att undvika att ta kort på mina besök ute i verksamheten. Mer om det en annan gång.

Men återigen: ett stort stort TACK till medarbetarna på Thoraxintensiven som så vänligt gav mig chansen att följa deras arbete. Ett tack också för bra samtal om vårt gemensamma ansvar för verksamheten - och för den gemensamma uppfattningen att det är viktigt att se de olika roller som den politiska ledningen och verksamheten spelar. Dagens besök och samtal blev ett bra exempel på hur våra olika roller förhåller sig till varandra.
En motsvarande diskussion hade jag för övrigt tillfälle att föra under gårdagen, då vi förtroendevalda tillsammans med våra tjänstemän och medarbetare på Akademiska sjukhuset diskuterade aktuella läkemedelsfrågor. Det mest bestående intrycket av den diskussionen var att mycket hnder på läkemedelsområdet, och att en tidigare oro för förändringar i branschen nu allt mer pekar mot att konkurrens och nya aktörer leder till ökad effektivitet. Se där ännu ett område där Alliansens politik inte bara förnyar utan också gör det bättre.

Dagen fortsatte med sammanträde med styrelsen för STUNS, vår gemensamma stiftelse för samverkan mellan samhällsaktörer, universitet och näringsliv. Många viktiga frågor stod på dagordningen, och mest av allt diskuterades hur vi kan stärka och förbättra innovationsklimatet i regionen för att skapa nya företag och fler jobb. Det kan tyckas som en ganska tacksam uppgift i länet med landets lägsta arbetsklöshet - men vi måste också vårda och värna det goda arbetsmarknadsklimatet. Att som företrädare för en viktig samhällsaktör få vara med och ta det ansvaret är självklart en av våra viktigaste uppgiftyer i landstinget.

Inga kommentarer: