14 mars 2012

En valbar allianspolitik

Svenska Dagbladetskriver idag om vikten av att de fyra partierna i Alliansen för en gemensam, slagkraftig politik. Det är så sant som det är skrivet. Utan att hålla samman om en gemensam samhällsvision vinner Alliansen inget tredje val - men utan att både tillsammans och var för sig förnya politiken gör man det inte heller. Alliansens styrka kan lätt bli dess svaghet. Det är nämligen att kombinera att vara fyra separata partier, med separata partikulturer, med att vara en politisk rörelse. I ett land som nästan oavsett valresultat styrts av ett och samma parti ända sedan andra världskriget blir detta givetvis något mycket ovant att förhålla sig till. På många andra håll i världen är det helt naturligt. Eftersom jag fått förtroendet att leda en Allians, så ägnar jag en del energi åt att reflektera över de olika allianspartiernas inre liv. Det leder till intressanta funderingar. Vi människor är ju ganska olika, så det är egentligen inte så konstigt att det överhuvudtaget finns olika politiska partier. Mendez är ju i grunden inte så mäktigt att olika partier kan samarbeta och bygga en gemensam politisk plattform tillsammans. Vi människor är ju trots allt skapade att vara sociala varelser. Det är nämligen den gemensamma samhällsvisionen som förenar oss i Alliansen, men inte nog med det. Det är också den som skiljer oss från de partier som inte ingår och det är vi ganska många som är glada för.

Inga kommentarer: