15 mars 2012

Psykiatri i blickfånget

Jag noterar att Radio Uppland rapporterar om långa väntetider vid psykiatriakuten. Frågor som rör psykiatrin, och hur den faktiskt fungerar, kommer att tas upp på landstingsstyrelsens möte den 26 mars. Skälet är att styrelsen, på initiativ av folkpartiets Lena Lundberg, redan i februari beslutade om en granskning av psykiatrin. En av de grundläggande orsakerna är att vi vill veta vilken effekt de medel som faktiskt har tillförts har haft både för väntetider och för den allmänna situationen inom psykiatrin.

När man upptäckr något som inte fungerar så väl som vi har anledning att vänta oss, så finns det alltid skäl att börja med att titta på vad som ligger bakom, och noga värder orsaker och möjliga åtgäder. Tyvärr är det vanligaste att politiker börjar i den andra änden, och ropar efter "mer resurser" eller "att det är dags att ställa krav". D finns lite olika varianter, men de handlar alla i grunden om att någon som själv inte har den ringaste idé om vad som är lämpligast att göra känner ett behov av att bums visa handlingskraft för att känna sig...tja, handlingskraftig.

Det brukar inte vara den klokaste vägen. Det aktuella fallet med psykiatrin är ett skolexempel. Att först ropa efter "mer resurser" och sedan granska hur resurserna faktiskt har använts, det brukar aldruig vara särskilt smart. I detta fall är det först viktigt att får en bra lägesbeskrivning, och den har vi i Alliansen således redan beställt. Nästa steg blir att sedan fundera på vad som ska göras. En väl fungerande psykiatrisk verksamhet byggs inte på en natt - men det kan vara bra att se till så att verksamheten fungerar väl. Inte minst med tanke på att en flytt till ett nytt och för verksamheten ändamålsneligt hus väntar om något år.

Inga kommentarer: