16 mars 2012

Ordning och reda - i ekonomin och på fakta

Det stämmer faktiskt inte, som Svenska Dagbaladet idag påstår, att moderata landsting skulle vara skattehöjare. Tre avl de landsting, Uppsala, Jönköping och Kronoberg, som pekas ut som skattehöjare har inte ändrat skattesatsem med ett enda öre. Däremot har vi gemensamt med kommunerna som ingår i landstinget gjort en skatteväxling i samband med att landstinget fått ansvar för att sköta all kollektivtrafik i de berörda länen. Tvärtom är just dessa tre, och ytterligare några, landsting mycket drivande i att hitta nya lösningar för att kunna bedriva offentlig verksamhet mer effektivt och därmed få större effekt för de skattemedel som människor betalar. det första och viktigaste måste nämligen vara att skattepengarna används effektivt. Varje ordförande i landstingsstyrelsen måste ha en klar prioriteringsordning: ordning och reda i ekonomin, bra och välskött verksamhet och - sist men inte minst - en skattenivå som inte är för hög. Men eftersom det aldrig går att får ordning på ekonomin genom att sänka skatten, men däremot är möjligt att ha låg skatt genom en effektiv verksamhet, så gäller det att göra saker och ting i rätt ordning. Landstinget i Uppsala län genomför rader av reformer. Efthand som dessa reformer får full effekt, och ekonomin dessutm stärks, så är jag övertygad om att en del av detta också kan föras tillbaka till väljarna.

Inga kommentarer: