20 mars 2012

Så klarar vi framtidens sjukvård

Vården är i ständig förändring. Nya läkemedel och nya behandlingsformer ger hela tiden nya möjligheter att bota och lindra. Det är det som ligger bakom ett bättre allmänt hälsoläge, att vi lever längre och är allt friskare allt längre upp i åren. Det är en utveckling som i alla delar är positiv.

I grunden är det också vad det handlar om, när Radio Uppland idag berättar den glada nyheten om att ortopedin på Akademiska sjukhuset arbetar effektivare. Med normal medialogik använder radion i och för sig uttrycket "sparar pengar", men det spelar mindre roll. Det viktiga är att de åtgärder spom reportaget berättar om leder till en effektivare vård, vilket gör att pengarna kan användas till annat. Och det är inte bara bra för vården, det är helt nödvändigt för att vården ska kunna fortsätta att vara av bästa tänkbara klass.

Sådana effektiviseringar som radion berättar om idag har alltid funnits i vården. det har lett till att vårdtiderna har blivit kortare, men också till att människor har blivit friskare. Bakom nyheten att patienter som får nya höftleder kan skrivas ut efter tre dagar i stället för fyra (och varje sparat vårddygn innebär bortåt tiotusen kronor som kan användas till annat) ligger det faktum att en utsliten höftled för bara trettio år sedan innebär invaliditet och livslång smärta. idag är detta närmast en rutinåtgärd.

Det är bra att ha i minnet nästa gång du som läser detta funderar över vad vi håller på med, som är politiskt ansvariga för sjukvårdens utveckling. Det som kallas för "besparingar" är i grunden en ständig strävan efter att göra vården mer effektiv, så att de skattepengar som vi använder till vård kan användas för att ge mer vård till fler. Det kan vara värt att gå hem ett dygn eller två tidigare från sjukhuset, eller något annat som leder till att vården blir både bättre och effektivare.

Varför markerar jag då mot uttrycket "besparingar"? Jo, för att vi aldrig använt så mycket pengar till hälso- och sjukvård i vårt län som vi gör idag. Vi fortsätter att satsa på sjukvården - genom att ha ordning och reda i ekonomin blir det möjligt - för att hela tiden ligga i utvecklingens framkant. Men det gäller också att se till så att vården är just modern och effektiv. Annars är risken nämligen stpr att vi mycket snabbt står med gårdagens sjukvård. Tänk gärna på det nästa gång du hör ordet "besparingar" i samband med debatten om sjukvården.

Inga kommentarer: