21 mars 2012

Trångt

En av de absoluit viktigaste frågorna på landstingets dagordning för idag välmotiverat utrymme i media. Det handalr i grunden om vilka som ligger i sängarna på Akademiska sjukhuset. För det ätr trångt, och det behöver göras något åt saken. men det gäller att göra rätt sak åt rätt problem.

Ett av vårdens största problem är vården av dem som har de klart största behoven av vård, nämligen de mest sjuka äldre. En mycket liten del av befolkningen har de största behoven av vård, och är samtifigt sköra och utsatta på andra sätt. Det innebär också att landstnget och länets kommuner måste bli ännu bättrew på att samarbete för att ge dessa människor både en riktigt bra sjukvård, anpassad till deras behov, och en bra äldreomsorg.

I Östhammars kommun har vi redan tagit steg för att lösa detta genom en särskild närvårdsavdelning som är anpassad för dessa människors särskilda behov. På samma ställe sköter vi både sjukvård och äldreomsorg, och kan ge en vård och omvårdnad som ger bättre kvalitet tack vare just samarbete.

Nu är det dags att ta större steg för att komma framåt med detta även i Uppsala och Knivsta kommuner. Planering pågår för detta, och närmast får landstingsstyrelsen rapport om hur detta fortskrider på måndag.

Vården av de mest sjuka äldre är en av Alliansens viktigaste frågor. En bra lösning på det problemet ger dessutom bättre flyt på Akademiska och bättre förutsättningar för sjukhuset att fokusera på sitt viktigaste uppdrag, nämligen att vara ett ledande universitetssjukhus med högspecialiserad vård och forskning.

Inga kommentarer: