25 mars 2012

Ett politiskt alternativ

Fyra partier som samarbetar i en regeringsallians - och fyra partier som var för sig utvecklar respektive partis politik för att vinna sina väljares förtroende. Konstigare än så är inte den ekvation som bygger grunden för Alliansens politik i regeringsställning. Alliansen består också, helt följdriktigt, av fyra partier som både behöver varandra och ger varandra styrka. De fyra partierna är dessutom tillsammans starkare än vart och ett för sig.
Skälet till detta är enkelt att förklara. Alliansen är fyra partier, det råder inget tvivel om den saken. Men dessa fyra partier har en gemensam värdegrund som utgör basen för den politik regeringen för.

Det innebär, som sagt, att dessa fyra partier dels tycker olika. Men det är också på det viset, att de fyra allianspartierna faktiskt konkurrerar om väljarnas förtroende. Det gör för övrigt alla partier som ställer upp i val. Väljarna "tillhör" inte ett visst parti; det är snarare väljarna som faktiskt lägger fast partiernas storlek - inte partierna själva.

Därmed ärdet också på det viset, att en röst på Alliansen är en tydlig röst på en viss politisk färdriktning. Inför valen 2006 och 2010 gick dessa fyra partier gemensamt till val på en samfälld politik. Mycket talar för att det kommer att ske 2014. Därmed finns ett, säger ett tydligt regeringsalternativ. Det ska bli intressant att se om det kommer att presenteras några fler.

Inga kommentarer: