27 mars 2012

Det blir bättre

Även om en del annat pockar på uppmärksamhet, kan jag inte låta bli att börja dagen med att kommentera en insändare i dagens UNT. Det är en skribent som säger sig se att samhällsklimatet blir kallare med den politik som förs av Alliansen. Och det är ju klart, att om man står långt i från den politiska grundsyn som Alliansen företräder, så är det enkelt att - i brist på bättre - använda dylika argument.

Hur ser då dagens Sverige ut på några olika områden?

Jo, allt färre förtidspensioneras, för att ta ett exempel. Det innebär att färre människor ställs utanför den gemenskap som arbete innebär, och fler kan bli trygga och stolta genom sin egen insats. Arbetslinjen handlar nämligen inte om att piska ut människor i arbete - den bygger på en grundläggande tro på att arbete innebär positiva saker inte bara för samhällsekonomin utan också för den människa som ingår i en arbetsgemenskap och dagligen kan umgås med andra människor.

Väntetiderna i vården är kortare. I vårt landsting har vi mer att göra och tar krafttag för att komma tillrätta med bristerna - men fakum är att väntetiderna ändå är kortare än förr. Det innebär att människor slipper lida på grund av allt från höftleder som gått sänder till psykiska problem som gnager och skapar oro. Bakom dessa kortare väntetider i vården ligger en medveten politik som bland annat - bland annat, alltså - handlar om att fler vårdgivare än landstinget nu är med och erbjuder sina tjänster. det innebär också att människor som arbetar med vård har möjlighet att välja andra arbetsgivare än landstinget.

På tal om vård och omsorg finns i kommuner som Uppsala och Knista långt fler platser i särskilt boende för äldre och funktionshindrade än för några år sedan. även detta är en medveten följd av en omfattande utbyggnad, där andra resurser än enbart det offentliga har ställts till människors förfogande.

Det går att ge fler exempel. På rader av områden har mångfalden ökat, alternativen blivit fler och människors frihetsgrad därmed större. Den politik som förs har också lett till att det allmänna hälsoläget i befolkningen har blivit bättre. Allt detta är följden av en medveten politik, som också innehåller ett ansvar för det offentligas finanser saom lett till att vi sluppit de massiva nedskärningar som vi i dag ser i välfärden i läner som Grekland, Spanien och Italien.

I Sverige hårdnar inte samhällsklimatet. Det gör det däremot i många andra länder - som inte fört en politik som den vi fört i Sverige de senaste åren. Det finns mycket kvar att göra, och många samhällsproblem att lösa. Lösningarna finns i den politik som förs, därför är det viktigt att den goda utvecklingen fortsätter.

Inga kommentarer: