28 mars 2012

Förvaltarskap

En väljare hörde av sig till mig och ville veta varför vi "hela tiden sparar" på sjukvården och undrade om det inte hade varit klokare att satsa i stället. Jag tror det kan vara på plats att ge svaret här på bloggen - för jag vet att fler har samma fråga.

med tanke på hur en del av rapporteringen i media har sett ut, så är frågan mycket motiverad. Det gäller framför allt om man tänker på att vården och kollektivtrafiken faktiskt har fått mer pengar att röra sig med under de senaste åren. De satsningarna har kunnat göras eftersom vårt landstings ekonomi varit relativt god.

Problemet ligger nämligen inte i hur mycket pengar som tillförts i budgeten. Problemet är att de verksamheter som landsitnget bedriver har gjort av med mer pengar än vad som faktiskt har tillförts. och i det ekonomiska läget måste man se till så att kostnaderna inite drar iväg mer än intäkterna.

Detta är en regel som inte bara gäller i offentlig verksamhet, utan likväl i det privata och även i den egna hushållsekonomin. Intänkterna måste vara större än kostnaderna, annars går det inte ihop. Konstigare är det inte.

Men...skulle då inte vården vara ännu bättre om man fick mer pengar att röra sig med? det vore ju ett enkelt sätt att lösa vårdens problem. Eller?

Sanningen är att det - faktiskt - inte finns något tydligt samband mellan hur mycket pengar som används och kvalitén på den vård som ges till invånarna. De landsting som har ett högt kostnadsläge har inte automatiskt en bättre kvalitet än de som håller hårt i sjukvårdens plånbok. Däremot måste varje ansvarsfull politiker i varje läge noga bedöma om pengarna används rätt, om det finns kloka satsningar som kan göras och sist men inte minst hur den verksamhet som vi har ansvar för utvecklas över tiden.

I vårt landsting har vi mycket stora utmaningar framför oss. Vi behöver se till att den verksamhet som landstinget bedriver har bra förutsättningar - men också se till så att länets och dess invånares ekonomiska förutsättningar för tillväxt och utveckling är goda. Det kräver satsningar på kollektivtrafik för att människor ska kunna bo och arbeta överallt i länet, och i angränsande län. Det kräver att vi har bra byggnader och lokaler. Det kräver också resurser till vården, givetvis. Men det kräver framför allt att vi ser till att varje krona i verksamheten används på rätt sätt.

I grunden är detta vad politiskt förvaltarskap handlar om på alla nivåer. Vår skyldighet som förtroendevalda är att balansera kostnader och intäkter, och att se till så att landstinget bedriver en bar verksamhet utan att det kostar för mycket pengar. Det är en svår balansgång, men det är just den balansgången som är det våra förtroendeuppdrag går ut på.

Inga kommentarer: