01 april 2012

Det är faktiskt Alliansen som leder...

Opinionsmätningar i all ära, faktum är att den fråga som i regel ställs är ganska hypotetisk. Frågan brukar handla om hur folk skulle rösta om det vore val idag. Och det är det ju inte, som bekant. Ett val föregås nämligen av en valrörelse, där väljarna kan ställa frågor till kandidater och partier, för att sedan ta ställning utifrån olika givna svar.
Nu är läget en aning annorlunda. Ett politiskt alternativ har upphöjt till strategi att inte redovisa vad man står för, vilka man kan tänka sig att samarbeta med efter ett val eller hur man vill hantera frågor som är aktuella redan nu, under innevarande mandatperiod.

Mot detta politiska alternativ står Allíansen, det politiska alternativ som faktiskt leder. Alliansen leder landet. Alliansen leder vårt landsting och åtta andra landsting med totalt nästa sextio procent av landets befolkning. Alliansens partier leder också ett drygt hundratal kommuner runt om i vårt land.

Politiskt ledarskap handlar om att ta ställning och att fatta beslut. Det rör sig om stora och små beslut men framför allt handlar det om att se till så att offentligt finansierad verksamhet fngerar och utvecklas varje dag.

Väldigt ofta handlar det politiska ledarskapet om att identifiera problem och att hitta lösningar på de problemen - som ofta är påfallande konkreta. Väntetiderna i vården ska bli kortare. Bussar och tåg ska gå i tid. Valfriheten ska öka och patienten sättas i centrum. Länet ska växa, invånarna ska hitta jobb att gå till och människor ska bli fiskare och må bättre.

Mot detta är det enkelt att sätta upp en föreställning om att allt kommer att bli bra, om det bara träder till nya politiker med annan partifärg, men så enkel är int etillvaron. För att leda ett land, ett landsting eller en kommun måste man först vinna väljarnas förtroende. Då måste man få fler röster i allmänna val. opinionsmätningar säger inget om vem som kommer att leda den politiska utvecklingen efter nästa val, de säger möjligen något som vem som är bäst på att vara populär just nu. Det insåg vi moderater när vi ödmjukt noterade skyhöga siffror för några månader sedan - och det inser vi än mer ödmjukt just nu.

Konstaterande att vi leder är nämligen ett uttryck för den största tänkbara ödmjukheten i politiken. Det är inte vi i Alliansen som har bestämt att det är vi som ska leda. Det är väljarna, och det är väljarna som kan avsluta vårt mandat i nästa val. Det är därför vi måste arbeta vidare med att genomföra den politik som vi gick till val på 2010. För det är den som gett oss väljarnas förtroende att leda.

Inga kommentarer: