23 september 2012

En del av människors vardag

Jag kan inte låta bli att förundras över oppositionens häftiga reaktion på att kollekitvtrafiknämnden i det nyss fastställda trafikförsörjningsprogrammet har låtit det så kallade fördubblingsmålet stå tillbaka.

2012 och 2013 har Alliansens gjort historiska satsningar på länets kollektivtrafik. Skälet är att länets mycket snabba befolkningsatillväxt måste understödjas. Det är pårimärt en kommunal fråga - men landstingets ansvar för kollektivtrafiken gör att vi måste svara för vår andel.

Och satsningarna är verkligen historiskt stora. Pendeltåg till Stockholm. Upptåg till Heby och Sala. Utökad tåtrafik till Tierp, Skutskär och Gävle. Nya, moderna bussar på viktiga linjer, och en fortsatt satsning på stadstrafiken i Uppsala. I det läget måste det vara viktigare att vårda den planerade och befintliga trafiken än att först och främst planera för 2030!

Det är riktigt att målet om att fördubbla resandet till 203 är borta i programmet - men det kan ionte vara den trafikpolitiska huvudfrågan för någon som verkligen vill arbeta seriöst med de utmaningar som kollektivtrafiken står inför just nu. Att prioritera på det sättet är som om Sirius skulle fokusera på spel i Europa League redan nu - när man först och främst behöver se till så att man faktiskt tar sig vidare till Superettan!

Samtidigt med våra satsningar på länets kollektivtrafik, så redovisar regeringen satsningar på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Alliansen arbetar nämligen med förbättringar på alla plan. Möjligen är vi lite dåliga på symbol- och plakatpolitik. Men det tror jag väljarna förlåter om vi swer till att få ordning på kollektivtrafiken.

Alliansens satsningar på tåg och buss i länet är till för att underlätta människors vardag. Bråka om fördubblingsmålet kan vi göra när vi fått ordning på dagens trafik. Det tror jag människor är viktigare än löften om hur det ska vara om tjugo år.

Inga kommentarer: