24 september 2012

På gång

Läser med blandade känslor UNTs genomgång (i papperstidningen, ej på nätet ännu) av hur vi i Alliansens har uppfyllt våra vallöften. med tanke på att vi är halvvägs in i mandatperioden får det ändå sägas se skapligt ut. Elva av fjorton löften visar grönt eller gult ljus, det vill säga är helt eller delvis inifört. Då inkluderar jag den "släckta lampa" som motiveras med "inget löfte utan en politisk markering". Med tanke på att vi hör till dem som hunnit med mest i landet när det gäller ökad valfrihet (se nedan) så får det väl ändå anses vara rätt så uppfyllt.

Sorgebarnet är väntetiderna i vården - och det är också Alliansens mest prioriterade fråga. Det är en svår utmaning, men mycket pågår för att driva på mot en köfri sjukvård. Före 2014 måste vi ha fått ned väntetiderna, på samma sätt som vi förra mandatperioden lyckades korta landets längsta köer i primärvården.

Men det går alltid att göra mer, och det går aldrig att luta sig tillbaka. Så länge patienter får vänta för länge på vård, så finns det också mer att göra för oss som har det politiska ansvaret.

Mot den bakgrunden är det glädjande att den reform som  mer än något annat har förbättrat länets primärvård, nämligen patientens möjlighet att välja vårdcentral, nu får sin efterföljd även i specialistvården. I tidningen Sjukhusläkaren rankas Uppsala län på en framträdande andraplats vad gäller hur långt vi har kommit i arbetet med att låta patienten välja. Därtill har vi en ledande position när det gäller att använda moderna IT-lösningar i vården.

Alliansen i landstinget är med andra ord på gång. men det är mycket kvar att göra. de två gula lamporna ska bli gröna, och de röda ska släckas innan vi möter väljarna igen 2014!

Inga kommentarer: