25 september 2012

Effektiviseringar och besparingar

Ekot gör idag ett större inslag om landstingens ekonomi. Generellt är läget onekligen dystert, men sanningen är också att det ser ganska olika ut i olika delar av landet.

Det som dock gäller allmänt, och som medierna i vanli ordning refererar ganska slarvigt, är att det är skillnad på att göra kraftiga ingrepp i verksamheten - det vill säga nedskärningar - och att driva på så att vården bedrivs effektivt och kostnadsmedevetet.

Ofta beror de kraftiga ingreppen nämligen på att för lite kraft har lagts på "vardagsgnetande". Det senare är inite så roligt, och jag är den förste att vara medveten om att läget ofta är tufft "på golvet" i vården. men det är ett arbete som måste göras, inte bara för att hålla kostnaderna i schack utan också för att leta möjligheter till att använda vårdens resurser så klokt som möjligt.

Vårt landsting är inget undantag. Vi har en kostnadsutveckling som inte håller över tiden, samtidigt finns det möjligheter att göra en hel del av den fina verksamhet som bedrivs en aning mer effektiv. Och det är inget "politikerord" för att dra ned på pengar. Faktum är att vi aldrig har lagt så mycket pengar på hälso- och sjukvård i vårt landsting som vi gör idag. Vi får också mer vård än någonsin för pengarna - men det är också en naturlig och självklar utveckling.

I veckan firade vi ju att landstingen funnit i 150 år. Under hela denna tid har diskussionen varit aktuell - och vi ska vara glada för att utvecklingen har rullat på. Om vi INTE hade effektiviserat och moderniserat (orden hänger ihop!) så hade vården befunnit sig på en helt annan nivå.

Och på tal om just detta ska jag ägna förmiddagen åt två av de verksamheter som faktiskt är bra exempel på hur resurser kan användas effektivare. På eftermiddagen ska jag delta i en diskussion om vad det faktiskt kan leda till.

Först ska jag hälsa på i ambulanssjukvården. Det är en verksamhet som för 40 år sedan närmast handlade om att transportera sjuk aoch skadea till sjukhus. Idag kan behandlingen börja inte bara när ambulansen kommer fram till skadepplatsen, utan rent av när utlamrningen sker. Det ökar möjligheten till framgångsrik insakts och minskar lidandet för den som drabbats av sjukdom eller olycka - men det kräver också förändrade arbetssätt och ändrad användning av resurser.

Dagens andra besök handlar om klinisk immunologi och tranfusionsmedicin. även detta är ett område som utvecklats snabbt - och ett område där vi ska vara glada att i vart fall vissa av vårdens resurser samlats på några få platser. det driver på utvecklingen - när det gäller sepecialiserad vård, i alla fall - och leder till att nya mediciner och behandlingsmetoder kan tas fram.

Det har man nytta av även när det gäller folksjukdomar som t ex cancer. I eftermiddag ska jag diskutera vården av ptienter med prostatacancer, och det är ett område som sannerligen är betjänt av att vårdens resurser används klokt och effektivt. mer om detta i ett kommande inlägg.

Inga kommentarer: