31 oktober 2012

Att vänta på vård

Jag har med intresse tagit del av Socialstyrelsens granskning av väntetiderna i cancervården. Det är bara att hålla med om att skillnaderna mellan olika delar av landet är oacceptabla. Vårt län kommer - till skillnad från väntetider i allmänhet - ut relativt väl när det gäller väntetider i allmänhet. Men för den som väntar på svar om en misstänkt cancerdiagnos är varje dag en plåga. Och för den som fått diagnos och väntar på behandling är det självfallet om möjligt än värre.

Väntetider och köer är svensk sjukvårds värsta gissel. På senare år har situationen blivit bättre, men det är fortfarande ångt ifrån bra. Vi hade häromdagen besök från landstinget i Östergötland, och hade då tillfälle att lyssna till tankarna i den politiska ledningen i ett landsting som faktiskt har lyckats med att förbättra väntetiderna. I vårt landsting finns det, för att uttrycka det stillsamt, en hel del kvar att göra.

Inga kommentarer: