29 oktober 2012

Politisk vardag i landstinget

På något vis är dagens debattsida i UNT väldigt symbolisk. den visar i klartext skillnaden mellan Alliansens ledning och styrning av landstinget - och vad oppositionen förmår.

På samma debattsida syns en artikel om den planerade utvecklingen av Ulleråker, och en replik på en tidigare debattartikel från mina (M)-kollegor Nina Lagh och Fredrik Ahlstedt. Repliken går ut på att vi inte alls är för rätt till heltid för de anställda i Uppsala kommun och i landstinget, utan att det skulle vara ett förslag som infördes redan under de rödgrönas styre. men om så vore fallet är det ju väldigt underligt att någon sådan uttrycklig rätt till heltid faktiskt inte går att spåra från tiden före 2006 - om det funnits sådana beslut hade vi faktiskt init ebehövt fatta dem!

Så löper dagarna nämligen på här i landstinget. Alliansen driver politik och fattar beslut som utvecklar landstingets verksamhet på olika områden. Oppositionen reserverar sig, kritiserar reformerna och kan på sin höjd säga att man skulle ha gjort det bättre om man vore i majoritet. det är dock ganska oklart vad man i så fall skulle nyttja sin majoritetsställning till, eftersom den man huvudsakligen ägnar sig åt är att beklaga den politik som väljarna röstat fram i stället för att formulera och beskriva en egen.

På samma sätt förhåller det sig även med helgens tredje större artikel i media om landstinget, nämligen det beslut som landstingsstyrelsen idag fattar om överlåtelse av tre vårdcentraler.  För oss i Alliansen är dagens beslut ett led i en utveckling som pågått ända sedan valet 2006 - och som lett till att länets primärvård idag fungerar betydligt bättre än den gjorde för sex år sedan. Ett led i detta är fler olika vårdgivare som erbjuder invånarna sina tjänster. år 2006 var antalt vårdcentraler som drevs av andra än landstinget självt noll stycken. En av de första sakerna Alliansen initierade, innan vi öppnade för vårdval och möjlighet till nyetablering, var att genomföra en upphandling av tre vårdcentraler; de som nu är aktuella för överlåtelse. De halr alltså drivits av Carema Sjukvård AB sedan 2007 - och företaget har gjort ett bra jobb med dessa tre vårdcentraler. Idag är kvalitén bättre, till gagn för hela landstinget såväl som för patienterna på de tre vårdcentralerna.

Nu tar vi nästa steg, ett ganska naturligt sådant. Och oppositionen förnekar sig inte. de redovisar inga idéer om hur länets primärvård kan utvecklas, eller hur vi kan arbeta för att ge patienterna både mångfald, möjlighet att välja och kvalitet. Det enda man har att säga är nej.

Så ser den politiska vardagen ut i vårt landsting. En kraftfull och drivande Allians prövar nya lösningar för att utveckla två viktiga välfärdssektorer, vården och kollektivtrafiken, som människor med rätta har gott om synpunkter på. Mot detta står en opposition som i alla fall är enig om ett ständig nej till allt som överhuvudtaget luktar förnyelse eller utveckling.

Vi i Alliansen kommer att fortsätta att jaga samhällsproblem, som försenade tåg, köer i vården eller brister i kvalitén. Att oppositionen däremot saknar kontruktiva idéer är faktiskt inte ett samhällsproblem, i vart fall inte så länge oppositionen är i just opposition.

Inga kommentarer: