28 november 2012

Bättre vård av de mest sjuka äldre

Jag har skrivit om det tidigare, men det kan vara värt ytterligare ett inlägg, för det är en viktig fråga. Det gäller vården av dem som både har de största totala behoven och som är de kanske sköraste av alla som har behov av vård och omseog. Det gäller de allra äldsta i befolkningen, människor som dessutom ofta har stora behov av både vård och äldreomsorg.

För dessa människor är det viktigt att vården är väl anpassad till deras behov. Det innebär inte alltid att den vården ska ges på sjukhus. Tvärtom är det ofta något helt annat än den mesta avancerade sjukhusvården som behövs. Alliansen har redan tagit steg för att genomföra sådana förändringar, och mer är på gång.

Personligen är jag väldigt stolt över de mellanvårdsplatser som inrättats i Östhammars kommun, i nära samarbete mellan kommun och landsting och med mycket bättre vård och omvårdnad av de mest sjuka äldre. Det har lett till att mycket sjuka människor kan vårdas på hemorten i stället för att skjutsas i ambulans till Akademiska sjukhuset. Det gör att vi kan ge mer vård för skattepengarna - men ännu mycket viktigare är att vården blir bättre för patienterna.

Nya mellanvårdsplatser - som också finns i Enköping och planeras i Uppsala och Tierps kommuner - innebär att färre patienter behöver får den vård de behöver på Akademiska sjukhuset. Men om man bara skildrar den ena delen av förändringsarbetet (nämligen det som sker inne på sjukhuset) utan att berätta om allt annat som samtidigt görs; ja, då finns det förstås en risk för att bilden blir lite skev.

Det är så många av de förändringar som genomförs i vården ser ut. För attvården ska kunna bli bättre totalt sett måste det genomföras förändringar som kan se ut som "neddragningar" någon annanstans i vården. Vi kan nämligen inte både bygga ut vården på det ena stället och ha den kvar på det andra. I så fall skulle vi ganska snart ha en vård som vore både omodern och mycket dyr. Det hoppas jag verkligen att ingen vill ha.

Inga kommentarer: