27 november 2012

Lite mer om Ärna - och något om demokrati

Jag vill först av allt tacka för de synpunkter jag fött om skilda håll rörande landstingets ställningstagande om Ärna. Självfallet har jag tagit del av dem alla med både eftertanke, respekt och en hel del ödmjukhet. Det är alrofig så viktigt att överväga beslut noga och pröva dem ordentligt, sm när olika åsikter behöver beaktas och bedömas.

Landstingets ställningstagande grundar sig, som jag skrivit tidigare, på det som är landstingets klart viktigaste uppgift: sjukvården. Det ledde för en majoritet av landstingsstyrelsens ledamöter till ett remissyttrande sm tydligt och faktiskt ganska kompromisslöst pekar ut behovet av att även i fortsättningen ha tillgång till en flugplats i närheten av Akademiska sjukhuset.

Jag beklagar dock att landstingsstyrelsen inte kunde enas kring ett remissyttrande som handlade endast om den egna luftburna ambulanssjukvården och dess behov. Tydligen var motståndet i en fråga där landstinget inte ha några skäl att göra ett ställningstagande - kommersiellt civilflyg - så viktigt för oppositionen att det vägde tyngre än att ställa sig bakom det yttrande som kom att bli landstingets ställningstagande i frågan.

Men det är så demokratin fungerar. Människor tycker olika, och det vore underligt om det inte kom till uttryck i demokratiska beslutsprocesser. Och att människor tycker olika har jag sannerligen också fått yttryck för i den debatt som föregått beslutet. Många människor med olika åsikter har hört av sog och berättat vad de tycker. Och till alla som hört av sig vill jag gärna påpeka att jag självklart har respekt för alla åsikter - men i slutändan måste jag, och andra förtroendevalda, faktiskt göra ställningstaganden. Och i en fråga där det finns många olika åsikter blir det givetvis omöjligt att gå all till mötes. Det är faktiskt också en del av en fungerande demokrati.

Inga kommentarer: