16 december 2012

Nej, planka inte

Jag läser i senaste numret av Uppsala-Tidningen om en grupp människor som ger ännu ett exempel på att vänstern inte är ett dugg människovänlig och medkännande, bara egoistisk och kall. Det gäller en grupp som kallar sig planka.nu och som tycker att kollektivtrafiken ska vara "gratis". Med det menar man att någon annan än den som åker ska stå för hela kostnaden. "Någon annan" blir då, ganska ofta i sådana här sammanhang, skattebetalarna.

Nu ska jag på en gång vara tydlig med en sak. det finns inget direkt och uttalat samband mellan något parti på vänsterkanten och denna rörelse; det är alltså inte det jag menar med vänster i detta fall. Däremot är själva förhållningssättet som planka.nu står för ett ganska klart exempel på det som i regel präglar just vänsterpolitik.
Det är nämligen inte första gången vi ser exempel på exakt vad det handlar om, nämligen att vilja vältra över kostnader för något man vill kunna åtnjuta på någon annan. Om det dessutom går att hävda någon sorts "allmännytta", och utmåla den som åker på notan som både rik och nonchalant; ja, då blir förstås hela ekvationen en riktig vinnare.

I verkligheten ser det inte ut riktigt så. Kommunal- och landstingsskatt betalar vi alla, men alla har inte samma behov av kollektivtrafik. Det är heller inte möjligt att bygga en kollektivtrafik "für alle", hur gärna vi som är ansvariga än skulle vilja del. Kollektivtrafiken, som allt annat, kräver en hel dle prioriteringar. Och det motiverar att den som kan dra fördel av samhällsfinansierad buss- och tågtrafik, till exempel den som kan resa till ett bättre betalt arbete, har större möjligheter att hitta ett jobb eller en bostad eller helt enkelt får sin vardag rikare med hjälp av kollejktivtrafiken har all anledning att stå för en del av kostnaden med egna pengar.

Men inte nog med det. Planka.nu och deras tilltag ökar dessutom kostnaden för kollektivtrafiken. Genom att uttryckligen provocera med att uppmana till "gratisåkning", så ökar givetvis behovet av kontrollanter. Vilket kostar pengar. Vilket antingen leder till höjda biljettpriser eller till att skattebetalarna måsate betala mer för kollektivtrafiken.

Själv tycker jag att man ska göra rätt för sig. jag tycker också att de skattemedel och taxor vi betalar för kollektivtrafiken ska gå till en bra kollektivtrafik. Den ska inte behöva gå till gratisåkare och fuskare som försöker rättfärdiga sin egoism genom att försöka beskriva det som någon sorts civil olydnad. För det är det inte. Det är ett sniket sätt att slippa betala det som alla vi andra frivilligt gör - och inget annat.

Inga kommentarer: