13 december 2012

Vi borde vara i topp!

Varje år presenterar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen "Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Det är en genomgripande undersökning som många av oss ansvariga läser med stor intresse. Den innehåller nämligen både goda exempel på vad som är bra - och mindre smickrande beskrivningar av vad som borde vara bättre.

Totalt redovisas inte mindre än 169 olika indikatorer, och det är självklart av intresse både att granska vart och ett av dem - och summan av helheten. det senare har dessutom SKLs tidning Dagens Samhälle gjort i det nummer som kommer ut idag. Läsningen är både smickrande och en aning oroande.

Smickrande därför att vårt landsting hör till den bästa tredjedelen i landet. Sjätte plats bland tjugoen landsting är inte allt för illa ändå.

Betydligt mer beklämmande är att placeringen kunde ha varit ordentligt mycket bättre, om vi bara hade varit bättre på väntetider, bemötande och delaktighet för patienterna.

Den medicinska kvalitén på den vård som ges i vårt landsting står sig mycket väl i jämförelse med andra landsting. Det innebär att invånarna i länet får en bra vård, som vi kan vara både stolta och nöjda över. Extra tänkvärt är att flera diagnoser där det påståtts att resultaten skulle vara sämre (bröstcancervård är ett exempel som debatterats mycket under senare år), faktiskt ligger mycket bra till i jämförelse med andra landsting. Femårsöverlevnad vid bröstcancer är ett sådant exempel.

Det som drar med betyget är, som sagt, väntetider, bemötande, delaktighet och - även om vi i flera fall ser en bättring - läkemedelsbehandling. Där finns en del att uträtta, och det ska vi ta fasta poå under 2014.

Som politiskt ansvarig måste man självklart fundera över varför vi hamnar lågt inom ett givet område. Finns det attityder som måste bli bättre, brister det i insikten om betydelsen av ett gott bemötande, eller är det helt enkelt så att kvalitén får stå i förgrunden framför "mjukare värden" som väntetid eller bemötande?

Faktum är nämligen, att högre siffror på de indikatorer som mäter dessa värden hade kunnat placera oss i den absoluta toppen. Eftersom det handlar med om attityder och värderingar än om kompetens och resurser, så borde vårt landsting höra hemma där. Alltså ska en topplacering vara en rimlig målsättning; intre för att placeringen i sig är viktig utan för att det är ett kvitto på att paitenter i vårt län får den hälso- och sjukvård som borde vara självklar.

Kika gärna själv i SKL-materialet. Eller titta på Socialstyrelsens interaktiva tjänst. Hör sedan gärna av dig och berätta om hur du uppfattar kvalitén på vården i vårt landsting. Det är intressant för oss som har det politiska ansvaret att få veta.

Inga kommentarer: