11 december 2012

Sjukvård i förändring

Jag har skrivit tidigare om vikten av en modern sjukvård - och jag kommer helt säkert att återkomkma till ämnet. En förutsättning för att sjukvården ska vara modern är nämligen ständig förnyelse och förändring, och förändring är nära nog omöjligt att genomföra utan motstånd. det ligger nämligen i förändringens natur att vara obekväm för den som är berörd.

Av juat det skälet har jag stor respekt för dem som på olika sätt berörs av förändringsprocesser. Kag är den förste att instämma i att det är jobbigt när saker och ting blir annorlunda. Men att det är jobbigt är ingen ursäkt för att inte genomföra nödvändiga förändringar. För det som inte förändras blir snabbt omodernt och otidsenligt. Det gäller i särskilt hög grad dem moderna sjukvården.

En av de största och viktigaste förändringarna under de senaste decennierna är att vården i allt högre grad bedrivs utanför sjukhusen. Otaliga operationer, som för bara en generation sedan innebar flera veckor i en sjukhussäng, kan idag genomföras över dagen. Det är en utveckling som inte bara leder till att det blir färre vårddygn och därmed faktiskt behövs färre sjukhussängar. det är dessutom en utveckling som leder till att vården blir mänskligare och kvalitetsmässigt bättre.

Vi som arbetar med sjukvårdpolitik målas ofta ut som enbvart inriktade på att spara pengar. I en mening är det korrekt, för vi måste faktiskt se till så att varje använd krona i vården används så klokt som det någonsin går. Däremot kommer det kanske som en överraskning för en eller annan, att vården idag får mer pengar att förfoga över än någonsin tidigare. Men det betyder också att det blir allt viiktigare att pengarna används rätt!

Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan en god vård, minskat antal vårdplatser och krav på ökad effektivitet. Däremot kräver den ekvationen att fler saker än bara antalet sjukhussängar ingår i förändringen. Arbetssätt, läkemedelsanvändning, lokalutnyttjande och planering påverkas självklart också av att patienterna ägnar mindre tid åt att vara på sjukhus.

Om man ser vårdens utveckling och förändring mot den bakgrunden, så är det ganska naturligt att det är en utveckling som behöver fortsätta. Då blir också det viktigaste orosmolnet infrö framtiden inte om antalet vårdplatser minskar - utan om vården hänger med i utvecklingen.

I vårt landsting gör den det, men det är viktigt att vi fortsätter att ligga i framkant.

Inga kommentarer: