31 januari 2013

Statistik och politik

Statistik är intressant, även om innehållet i statistiken alltid kan diskuteras. Men när man ser hur andelen invånare med försörjningsstöd utvecklats så dramatiskt olika i två grannkommuner med ganska likartade sociala förutsättningar, då kan man fundera över vilka åtgärder som faktiskt leder till att barnfattigdomen minskar. Bilden visar Solna och Snduberg, två kommner där den mest påtagiga skillnaden faktiskt är vilken politik som förs. I Sundbyberg har socialdemokraterna "bekämpat barnfattigdom" sedan 2002. I Solna har Alliansen ägnats sig åt att reformera kommunen. Resultat: betydligt lägre andel mottagare a försörjningsstöd - som i sin tur är en bra mätare på det svårdefinierade begreppet barnfattigdom - i Alliansstyrda Solna.

Inga kommentarer: