24 februari 2013

Alliansen tar ansvar varje dag

Éfter att ha noterat dagens debattartikel av Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) i Svenska Dagbladet, så är det bara att konstatera att det finns flera avgörande skillnader mellan konstellationen S+MP och Alliansen.

En helt avgörande skillnad, som Andersson/Bolund givetvis bortser ifrån, det är att Alliansen varje dags mäts på den politik som förs. I stora delar av landet sker den mätningen dessutom inte bara när det gäller regeringen, utan i väl så hög grad också ansvarstagandet för den politik som förs i kommuner och landsting. Och även om det nu gått några år sedan socialdemokraterna ledde landet, vårt landsting och ett antal kommuner, så borde man väl ändå ha den skillnaden i minne. Politiskt ansvar tas inte genom att skriva debattartiklar, även om det förstås är viktigt att kommunicera sin politik med väljarna. Politiskt ansvar tar man genom att fatta politiska beslut, se till att besluten genomförs och sist men inte minst genom att följa upp den förda politiken.

Därmed kan vi lämna Andersson/Bolund därhän och konstatera vad detta ansvarstagande egentligen handlar om.

I veckan som kommer invigs Psykiatrins Hus. det är ett byggprojekt som kostat drygt 900 miljoner och innebär att vården för kroppen och för själen förs närmare samman. Det innebär också en bättre arbetsmiljö för det tusental personer som ska arbeta i och kring huset och sist men inte minst en möjlighet för landstinget att dra fördel av det markinnehav i Ulleråker som frigörs. Psykiatrins Hus är ett av de största offentliga byggprojekten någonsin i Uppsala - och det går i mål till en kostnad som är något lägre än den från början budgeterade.

På onsdag ska landstingets bokslut förberedas för kommande behandling i landstingsstyrelse och sedan i landstingsfuillmäktige. Det är ett bokslut med överskott i landstingets finanser, vilket i sin tur är en följd av att konstnaderna kunnat hållas i schack. Att klara en verksamhet som landstingets kräver givetvis ett dagligt arbete med att just ta ansvar för stora och små beslut inom kollektivtrafik och sjukvård - två viktiga delar av människors välfärd.

Vid sidan av detta pågår ett dagligt arbete i landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse under ledning av Anna-Karin Klomp (KD) och i den produktionsstyrelse som svarar för den sjukvård landstinget utför i egen regi, med folkpartiets Ludvig Larsson som ordförande. Därtill har landstinget sedan ett drygt år tillbaka ansvar för all kollektivtrafik i länet, med Johan Örjes (C) som ordförande i kollektivtrafiknämnden. Därutöver har landstignet också ansvar för de viktiga kulturfrågorna, för regional utveckling tillsammans med länets kommuner, för att samarbete väl med olika institutioner, för personalpolitiken för 11.000 anställda och mycket annat.

Allt detta pågår varje dag, och kräver självfallet ett stort mått av både deltagande, lyssnande och samtalande - men också av förmåga att fatta de beslut som krävs för att verkamheten ska fungera.

Det ansvaret tar Alliansen. Varje dag. Tillsammans. Och inte minst i en lika daglig och mycket konkret kontakt med medborgare, väljare, patienter, resenärer, anställda och många andra som har mycket påtagliga synpunkter på den verksamhet som landstinget har ansvar för.

I valet 2014 har vi tillfälle att berätta för väljarna vad vi vill göra under de fyra år som sedan väntar. Då kan väljarna också värdera hur vi har förvaltat det förtroende vi fick i det förra valet. Jag kan bara säga att jag ser fram emot att möta väljarna, men inte bara i valet 2014. Jag ser fram emot att möta våra väljare varje dag.

Inga kommentarer: