20 februari 2013

Stabil ekonomi

Idag har jag nöjet att för sjätte gången presentera ett bokslut för vårt landsting. Visserligen är det en så kallad kommuniké, det vill säga en föraning om hur det verkligen kommer att bli. Men om man ser till helheten så går det att säga en hel del redan nu, innan bokslutet är klubbat och klart.

Landstinget gör ett överskott även för 2012, med 183 miljoner kronor. Totalt har landstinget sedan 2007 nu samlat 731  miljoner kronor i överskott - att jämföra med 239 miljoner under de sex åren dessförinnan. Med andra ord är landstingets ekonomi idag starkare än på mycket, mycket länge. Det behövs, för under åren som kommer väntar stora utmaningar. Akademiska sjukhuset behöver moderniseras för att klara framtidens sjukvård. En modernisering behövs även av kollektivtrafiken, och vi har åtaganden till våra anställda när det gäller deras pensioner. Då räcker inte ett nollresultat, inte ens ett år då den globala ekonomin kärvar.

Det hade kunnat se annorlunda ut. Skälet till det trygga ekonomiska resultatet stavas låg kostnadsutveckling och grepp om landstingets utgifter. Trots att befolkningen ökat och antalet äldre blivit fler, och trots viktiga satsningar på vård och trafik, så har verksamhetens kostnader ökat mindre än intäkterna av skatter, avgifter och bidrag. Kvoten mellan kostnader och intäkter (skatt, avgifter och statsbidra mm) håller sig på ungefär 96,5 procent - klart lägre än de 98 procent som ekonomin kan anses tåla.

Att leda och styra ett landsting handlar nämligen väldigt mycket om att hålla i balansen mellan intäkter och kostnader. För höga kostnadsökningar ger inte bättre vård, men leder snabbt till att ekonomin går överstyr. Det är då de verkliga nedskärningarna måste göras - och det har vårt landsting faktiskt sluppit under Alliansens ledning. Håller man å andra sidan för hårt i pengarna, så sköter vi faktiskt inte heller det uppdrag vi har tagit på oss. Skattepengarna ska användas varsamt, men framför allt klokt. Vården ska hålla en god kvalitet och leda till en friskare befolkning, till en rimlig kostnad där varje krona används rätt.

Så; ekonomin håller ihop och vi får idag dessutom besked om att prognoserna visar att skatteintäkterna ökar kommande år. Betyder det då, att skattehöjningen 2013 var onödig? Svaret är dessvärre nej. Fortfarande måste vårt landsting vara noga med att hålla ögonen på både intäkter och kostnader, för att säkerställa att vi kan ge invånarna den vård och kollektivtrafik som krävs. Men vi kommer också att fortsätta att hålla hårt i landstingets pengar för att vara säkra på att varje skattekrona används rätt - och säkra på att skatten inte är högre än nödvändigt.

Inga kommentarer: