01 mars 2013

Mycket är gjort - men mer är kvar att göra.

Det är ingen som förnekar att det finns brister som behöver åtgärdas i svensk hälso- och sjukvård. I själva verket vill jag minnas att Alliansen har gått till val på att visa upp och lösa ett antal samhällsproblem, och flera av dem finns inom vården. men det gäller också att ha en korrekt bild av verkligheten, när man angriper de samhällsproblem som söker en lösning.

En av många bilder av tillståndet i svensk hälso- och sjukvård får vi idagens UNT. Svensk sjukvård visar den världsklass, som vi som arbetar politiskt med dessa frågor ofta pratar om. Får du som kvinna bosatt i Sverige bröstcancer, så är chanserna att överleva större än i andra jämförbara länder. Till det kan tilläggas, att om du bor i Uppsala län, så bor du i ett landsting med den tredje högsta överlevnaden i landet fem år efter insjuknandet. Det visar de öppna jämförelser av sjukvården som Sveiges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen årligen genomför.

Från Alliansen följer vi utvecklingen noga. Vi letar rätt på de problem som finns, hittar en lösning och genomför den. Nya problem kommer alltid att finnas - för varje problem som får en lösning innebär tillfälle att ta itu med något annat som inte fungerar bra idag, men som skulle kunna fungera mycket bättre. I själva verket går det att se en linje av problem som uppdagats (i regel av oss själva), identifierats och med tiden fått en lösning. Som lett till att det som hamnat under lupp har börjat fungera bättre.

Direkt efter valet 2006 såg vi två allvarliga problem, som dessutom var svåra att lösa tillsammans. Det ena var att landstingets ekonomi var körd i botten. Under de sju år som gått har kostnadsutvecklingen sjunkit trots att Alliansens har gjort satsningar på både sjukvård och kollektivtrafik. Bakom detta ligger en mer träffsäker användning av varje krona i kombination med att den politik som förts på alla plan också har stimulerat tillväxten - vilket ger mer skatteintäkter. Idag är landstingets ekonomi i betydligt bättre form än 2006.

Det andra, mest akuta problemet efter valet 2006, rörde primärvården. Alliansen gick till val 2006 på att få bort köerna och väntetiderna i primärvården. Samtidigt präglades denna del av landstignets verksamhet av uppgivenhet hos personalen, låg uppskattning bland patienter och brukare - och riktigt dålig ekonomi. Idag är bilden av länets primärvård, på alla områden, en helt annan. Väntetiderna har aldrig varit kortare och både personal och patienter visar idag en mycket större nöjdhet och uppskattning.

Ekonomin och primärvården är inte de ensa exemplen. Landstingets säkerhetsarbete fick för några år sedan svidande kritik av landstingets egna revisorer. Vad har då sedan dess hänt under Alliansens ledning? Tja, vi fick i alla fall pris av säkerhetsbranschens tidning Skydd & Säkerhet i som bästa landsting i september 2012.

För några år sedan beskrevs Akademiska sjukhuset ständigt som hotat och utsatt, inte minst av den politiska opposition som så gärna berömmer sig av att vara sjukhusets främsta värnare. Idag rankas Akademiska sjukhuset som ett av landets bästa universitetssjukhus.

Jag skriver inte detta för att skryta. Jag skriver det för att seriös debatt om viktiga politiska frågor kräver korrekt information och sakliga argument. Det finns gott om problem att lösa och utmaningar att möta i vårt landsting. de långa vårdköerna och brister i bemötande och delaktighet är några av dem. I Alliansen jobbar vi systematiskt och målmedvetet med att lösa även dessa, och vi följer och stödjer givetvis noga hur ledningarna för våra sjukhus och andra förvaltningar, och alla medarbetare, arbetar i det dagliga slitet med att driva en både patientsäker och effektiv sjukvård. Det är ingen lätt uppgift, vare sig att dagligen arbeta i sjukvården eller att med politiska beslut bidra till att utveckla den. Just därför kan det ibland vara bra att stanna upp och se vad som faktiskt har uträttats.


3 kommentarer:

Håkan Wester sa...

En helt annan sak. Hur många fler moderater med förtroendeuppdrag i Uppsala bloggar? Jag har hittat dig och Cecilia Forss.

Erik Weiman sa...

Marta Obminska, Christopher Fjellner och Stefan Olsson är tre andra moderata bloggare från vårt län. Sedan finns ju många på Facebook.

Håkan Wester sa...

Tack! Kul att ni är några stycken. Och du är väldigt flitig skribent :D Bra jobbat!