24 juni 2013

På längre sikt

Ibland behövs det lite längre perspektiv. Ett problem i vårt landsting är att vi väldigt länge saknat något sorts mer långsiktig plan för utvecklingen över en längre tid än de närmaste tre åren. Samtidigt investerar vi i byggnader som ska bestå i årtionden, och formar verksamhet i både sjukvård och kollektivtrafik som ska fungera över mycket lång tid. Några exempel på långsiktiga beslut som fattats under de senaste sex åren, och som har mycket långsiktig effekt, är:

  • Framtidens Akademiska, med ombyggnader av ett helt universitetssjukhus
  • Psykiatrins Hus, som kan ses som en del av Framtidens Akademiska
  • Ombbyggnationer, och utökat uppdrag, för Lasarettet i Enköping
  • Landstingets ansvar som finansiär och myndighet för kollektivtrafiken
  • Nya tåglinjer, en ny bussdepå och förändrade bränsleval i kollektivtrafiken
  • Vårdvalet, journaler på nätet och andra beslut som sätter patienten i centrum
  • Heby kommuns länsbyte
Det betyder naturligtvis inte att vi har famlat helt i blindo. Det har funnits väl underbyggda kostnadskalkyler och väl genomtänkta strategier och planer för varje enskilt område. Däremot saknas faktiskt en genomarbetad plan på en mer övergripande och sammanhållande nivå.

Ett landsting omsätter tiotals miljarder kronor varje år och har det politiska ansvaret för omfattande verksamhet med sjukvården som viktigaste uppgift. Landstingen har också ansvar för kollektivtrafik, för klinisk forskning, för regionala kulturfrågor och mycket annat. Det är politiska sakområden som i ovanlig grad präglas av långsiktighet och bredd.

Under lång tid har det alltså saknats en planering på längre sikt än tre år i vårt landsting. Nu är en sådan plan på gång. Idag tar landstingsstyrelsen ställning till ett förslag för en långsiktig, stategisk plan för landstinget.

Syftet med en långsiktig plan på strategisk nivå är att lägga fast kursen för landstinget i ett längre perspektiv än de ärmaste tre åren. Enkelt beskrivet handlar valet av inriktning om ökat patientfokus, effektiv användning av resurser, närmare samarbete med olika aktörer och att bidra till att vårt län har en god tillväxt som skapar arbetstillfällen.
 

1 kommentar:

Patrik Stenvard sa...

Mycket bra initiativ. Vi har efterfrågat denna långsiktighet hos oss i Gävleborg men har inte fått något gehör från majoriteten. Det ska bli intressant att läsa er långsiktiga plan och visa för vår majoritet hur man kan tänka på längre sikt.