14 december 2013

Bilden av svensk sjukvård

Debatten är intensiv om tillståndet i svensk sjukvård. Ett vanligt påstående är att den politik som förts på senare år lett till att människors förtroende för vården har försämrats. Lyckligtvis gör mätningar av hur människor uppfattar sjukvården. Det är intressant att titta lite närmare på resultatet av dessa mätningar.


Den första frågan handlar om förtroendet för den vård som ges på vårdcentraler. 2006 sade 53 procent av alla tillfrågade i Sverige att de hade stort eller mycket stort förtroende. Idag, sju år senare, är samma siffra 66 procent, med andra ord en ganska kraftig uppgång. I vårt landsting har siffran faktiskt ökat ännu något mer, från 53,7 procent till 68.

Samma förhållande gäller förtroendet för vården på sjukhus. 2006 angav 66,5 procent att de hade högt elöer mycket högt förtroende för vården på sjukhus. Idag har den siffran ökat till 73 procent. Och i vårt eget län har siffran stigit från 71,3 procent till 76.

Så, till sist, förtroendet för sjukvården som helhet. Den prövas i Öppna Jämförelser med frågan "Jag har tillgång till den vård jag behöver". 2006 amsåg 73,9 procent av landets invånare att de hade det. Idag har den siffran stigit till 80 procent. I vårt län har invånarnas tilltro till att få den vård de behöver stigit från 73,2 procent till 79!

Det här blev en hel del siffror. Egentligen handlar alltihop om ett enda enkelt faktum. Sedan 2006 har Alliansen styrt ungefär hälften av alla landsting, bland annat Uppsala län. Under denna tid har befolkningens förtroende för svensk sjukvård ökat, inte minst i vårt län. Det är heöt enkelt dags att avliva myten om om att tilltron sjunker för svensk - och uppländsk - sjukvård.

Inga kommentarer: