14 december 2013

Det grumligt skrivna

Jag tycker egentligen inte om att skriva om politiska motståndare. Men ibland måste skillnader i politiken lyftas fram - och oklarheter klarläggas. En sådan har nu dykt upp lokalt i Knivsta, eftersom socialdemokraterna påstår sig vara för mångfald och valfrihet i vården

En av de saker som har gjort vården i Knivsta bättre är Knivsta Husläkargrupp och mödravårdscentralen Sinnligt. De kom till när Alliansen 2008 införde vårdval. Det skedde efter hård politisk strid, där socialdemokraterna yrkade avslag när ärendet behandlades i landstingsstyrelsen.

Den 27 november skriver Börje Wennberg (S) i Knivstabygden att "vi har inga planer på att lägga ner dessa", och menar då just Sinnligt och Knivsta Husläkargrupp. Men socialdemokraterna har sagt vad de tycker i andra medier. Den 17 november skrev nämligen Wennberg i UNT att "Moderaternas system försätter länets patienter i en ohållbar situation när man själv måste vara den som ”väljer” rätt vårdgivare för allehanda behov". Den artikeln kan du läsa här. i September 2011 (läs här) talade man också om att man inte tyckte att vårdvalet fungerade. Inför valet 2010 hävdade man att "primärvården är i kris", skyllde allt på den reform som man nu säger sig försvara och skrev rakt ut att reformen skulle rivas upp om man fick chansen. Vilket man lyckligtvis inte fick.

Socialdemokraterna röstade alltså nej till den reform som gjorde det möjligt för husläkargruppen och Sinnligt att starta. Man har också i flera artiklar uttryckt att man ogillar möjligheten för patienter att välja - men i den lokala debatten i Knivsta hyllar man mångfalden och möjligheten att välja.

För att spetsa till det hela ytterligare, men också göra det lite politisk-byråkratiskt (förlåt, men det är nödvändigt) så reser det också en fråga: hur ska då (S) göra med de fristående vårdcentraler som startat i Knivsta och på 11 andra ställen i länet? Ska det fria vårdvalet vara kvar, eller tänker man lösa in dessa vårdcentraler och driva dem i landstingets regi?

Det blir med andra ord lite oklart vad socialdemokraterna vill. Varför är retoriken en på UNT debatt, och en annan i Knivstabygden? Är det för att man insett det lokala värdet i opinionen av möjligheten till valfrihet i Knivsta - men gör en annan bedömning i Uppsala?

Inga kommentarer: