11 december 2013

Rikssjukvård

En stor del av dagen ägnas åt sammanträde med Rikssjukvårdsnämnden. Förutom de beslut som nämnden har att fatta (bland annat om tillstånd att bedriva hjärtkirurgi för barn och ungdomar som rikssjukvård) så är nämndens sammanträden ett bra tillfälle att följa hur den mest avancerade sjukvården i vårt land är organiserad och fungerar.

Vid dagens möte är inga av de tillstånd som rör vårt landsting, och Akademiska sjukhuset, uppe för behandling. Däremot ger mötet tillfälle att fundera över hur svensk sjukvård beskrivs, och hur den faktiskt fungerar. Arbetet i Rikssjukvårdsnämnden är faktiskt ett bra underlag för att konstatera att svensk sjukvård faktiskt fungerar ganska bra. Vi får till exempel jämförelse av hur motsvarande vård fungerar i andra länder, och hur vårdens resultat utvecklas över tid. Båda dessa faktorer är ju viktiga för att göra en bedömning av kvalitén i svensk sjukvård.

Jag får som vanligt skriva att jag är väl medveten om de brister som finns, och därmed om de förbättringar som behöver göras. Men med det skrivet är det beklagligt att det emellanåt sprids en bild av tillståndet i den svenska sjukvården - och sjukvården i vårt landsting - som rent sakligt är helt felaktig.

Det är lätt att förstå varför det ser ut som det gör. Varje enskild berättelse om felbehandling, dåligt bemötande, för långa väntetider eller brister i personalens arbetsmiljö är nämligen viktig och värd att ta på allvar. Därför är det också lätt att förstå att de får uppmärksamhet och medialt intresse. Menndet är faktiskt inte samma sak som att dessa berättelser ger den fullständiga bilden av tillståndet i svensk, eller uppländsk, sjukvård.

Men det är väldigt tråkigt, för att uttrycka det milt, om allmänhetens bild av tillståndet i svensk sjukvård snarare präglas av undantagen och avvikelserna än av den samlade bild som tonar fram i öppna jämförelser, patientenkäter och andra breda och allsidiga underlag. Saknas det intresse av att ge en korrekt skildring - eller är orsaken någon annan?

Akademiska sjukhuset förekommer mycke ofta i medias rapportering i vårt län. Det är inte så konstigt. Akademiska är inte bara ett stort universitetssjukhus - det är också länets största arbetsplats och en viktig del i länets näringslivsutveckling.

I rikssjukvårdssammanhang står sig Akademiska sjukhuset väl som ett av fyra universitetssjukhus som fått fler än ett enstaka tillstånd att bedriva rikssjukvård. Akademiska sjukhuset är dessutom en viktig del av utbildningen och forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet, och det är en verksamhet som på många områden håller medicinsk världsklass.

Kampen för en bättre sjukvård rullar på. Ett led i det arbetet är att göra rätt sak på plats, och där har Rikssjukvårdsnämnden en uppgift. Ett annat led att att systematiskt förbättra kvalitén på sjukvården i varje del av landet, och det är ett arbete som också pågår. Om man därtill skulle önska sig något, så vore det kanske en mer allsidig beskrivning av hur sjukvården faktiskt utvecklas. Men det är kanske att hoppas lite för mycket.

Inga kommentarer: