23 januari 2014

En viktig del av länets sjukvård

Lasarettet i Enköping är landets femte bästa sjukhus i kategorin mindre sjukhus. Det visar den genomgång som tidningen Dagens Medicin gjort. Lasarettet spelar en viktig roll för länets sjukvård, och den fina placeringen är ett bra mått på hur lasarettets roll leder till att hela länets sjukvård utvecklas.

För sju år sedan såg situationen för Lasarettet helt annorlunda ut. En utredning pekade emot en centralisering av länskirurgin, vilket hade inneburit ökad koncentration av operationer till Akademiska sjukhuset. I stället valde Alliansen efter valet 2006 en inriktning som innebar en decentralisering av sjukvården i länet. Nu ser vi tydligt att den strategin var rätt.

Den andra delen av lasarettets uppdrag handlar om att vara ett lokalt medicinskt centrum för södra delen av länet. Även denna uppgift fyller sjukhuset uppenbart väl. Det lokala samarbetet handlar mycket om att ge bra vård, och rätt vård, till de mest sjuka äldre och andra med stora vårdbehov som inte kräver det stora sjukhusets resurser. Arbetssättet har varit positivt både för landstingets sjukvård och för kommunernas äldreomsorg.

För att ge lasarettet bra förutsättningar att klara sin uppgift har landstinget gjort stora investeringar under senare år. Nya operationssalar ger en bra grund för att sjukhuset ska kunna ta ett stort ansvar för länssjukvården inom både kirurgi och medicin.

Vi i Alliansen är stolta över Lasarettet i Enköping. Utvecklingen sedan 2006 visar att vi är på rätt väg. Nu ska vi jobba vidare med att stärka lasarettet och med dess viktiga roll i länets sjukvård.

Inga kommentarer: