23 januari 2014

Världens bästa hjärtsjukvård

Liksom igår börjar dagen bra. En viktig artikel som skrivits av landets ledande experter på hjärtsjukvård visar skillnaden mellan vården i Sverige och i jämförbara länder. Artikeln redovisar med vetenskaplig grund att den svenska hjärtsjukvården håller högsta internationella klass. Faktum är att det går att räkna ut, i form av sparade människoliv, hur mycket bättre den svenska hjärtsjukvården är.

Liknande data har vi nyligen också kunnat se om till exempel cancervård. Alla tillgängliga data visar entydigt att svensk sjukvård håller världsklass, och behåller denna toppnivå över tiden.

Den toppnivån kan vi vara stolta över.

Ett talesätt som alltid är bra att ha i bakhuvudet är "om någonting fungerar, försök inte laga det". Jag får ibland frågor om vad vi gör för att "åtgärda krisen i sjukvården". Det är en bra fråga, för det finns uppenbara problem i vården - men det gäller att ta tag i rätt saker. Frågor som handlar om vårdens medicinska kvalitet är då sällan de viktigaste. Däremot finns det rejäla bekymmer när det gäller väntetider och tillgänglighet, bemötande och delaktighet. Där kan svensk sjukvård bli mycket bättre.

Många av vårdens problem har vi löst under Alliansens sju år i majoritet. Primärvården är kanske det tydligaste exemplet på hur politiska åtgärder lett till förbättring. Satsningen på planerad kirurgi vid lasarettet i Enköping är ett annat framgångsrikt exempel. En tydligare strategi för och uppföljning av den medicinska forskningen är ett tredje. I sjukhusvården arbetar landstinget för fullt med förbättringar, under ledning av produktionsstyrelsen, med bättre arbetsorganisation.

Det finns alltså mer att göra. Men under pågående arbete kan vi vara stolta över den fantastiska vård som vårt landsting och hela den svenska sjukvården erbjuder. Sist men absolut inte minst är dagens artikel ett erkännande till de fantastiska människor som utför stordåd varje dag.

Inga kommentarer: