22 januari 2014

Ett sjukhus i världsklass

Dagen börjar bra. Tidningen Dagens Medicin har gjort en djup och seriös genomgång av landets alla sjukhus för att ta fram olika värden beträffande medicinska resultat, vårdkvalitet, hygien, väntetider och andra faktorer. Man kan tycka vad man vill om sådana granskningar, men det är väldigt bra att kvalitén i svensk sjukvård studeras och jämförs. Framför allt är det bra om det leder till att vården blir bättre och effektivare.

Akademiska sjukhuset är väldigt ofta i blickpunkten i den lokala debatten. Det är minst sagt naturligt. Sjukhuset är Uppsalas största arbetsplats, ett centrum för hela landets sjukvård, viktigt för näringslivets utveckling och sist men inte minst en grundbult för invånarnas trygghet. Om Akademiska sjukhuset inte fungerar väl, hotas inte bara vården. När det går bra för Akademiska sjukhuset, så går det bra för Uppsala.

Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Mycket kan göras för att sjukhuset ska bli ännu bättre, och väldigt mycket kommer att krävas för att klara en stenhård konkurrens med landets övriga sex universitetssjukhus. Dessutom måste det ske i en sjukvård där dessa stora sjukhus måste samverka för patientens bästa. Att navigera i svensk sjukvård är milt talat en utmaning. Därför är det självklart att balansera stoltheten över sjukhusets topposition med ett stort mått av ödmjukhet. En viktig grundval för Akademiska sjukhuset är ett förtroendefullt samarbete med andra aktörer både i Uppsala och runt om i landet. De samarbetena måste också vårdas och värnas.

Ett sjukhus består av de människor som arbetar på sjukhuset. För att behålla positionen som sjukhus i världsklass är en av de viktigaste uppgifterna att vara en arbetsgivare i samma klass. Där kan landstinget och Akademiska sjukhuset bli ännu bättre, och det jobbar vi med. Arbetsmiljön, lönebildningen, utvecklingsmöjligheterna och inte minst dialogen och samarbetet kan utvecklas. Jag möter ofta en stolthet hos människor som arbetar på sjukhuset, men också rimliga krav på förbättring på viktiga områden.

Stolt och ödmjuk, men också ivrig att arbeta vidare, med andra ord. Dagens besked är ett kvitto på det vi gjort under de senaste sju åren. Men resultatet ger också en fingervisning om vad som kan bli bättre.

Inga kommentarer: