21 januari 2014

Mål och medel

När invånarnaför säga vad de tycker, så är tillgänglighet och bemötande viktigt, men debatten om vården verkar ibland handla mer om driftsformer och "vinster i välfärden" än som det som faktiskt leder till god vårdkvalitet.

Visst är det viktigt med ordning och reda i ekonomin. Vårt landsting har till exempel betydligt bättre ordning på siffrorna idag än när Alliansen tog över. men långt viktigare är att se till så att den goda ordningen i ekonomin leder till bra sjukvård och kollektivtrafik.

I vårt landsting har vi satsat mer på vården sedan 2007. det har jag skrivit om tidigare. mer exakt har landstingets kostnader för (dvs satsningar på) hälso- och sjukvård ökat med ungefär 42 procent. Samtidigt har befolkningen ökat med dryga 19 procent, och naturligtvis har löner och andra kostnader också ökat med några procent per år. Men hur man än räknar (alltså inklisive befolknings- och kostnadsökaningar) så är satsningen på sjukvård större idag än när Alliansentog över 2006.

Ändå är det inte den stora frågan. Inte något år sedan 2007 har ekonomin varit en fråga där skillnaderna mellan partier eller block är stora. Det är bättre ordning på ekonomin idag - men den viktiga skillnaden är synen på vad som är viktigt.

Sedan 2006 har tillgängligheten i vården, och särskilt i primärvården, blivit bättre. 2006 var länets primärvård sämst i landet på tillgänglighet - idag är primärvården klart bättre än genomsnittet. det som lagt grunden för dessa förändringar är politiska beslut som har styrt primärvården i en annan riktning. Visserligen är det också bättre ordning på primärvårdens ekonomi, men det är en följd av andra saker som gjorts. Och det viktiga för patienter och invånare, det är att de får snabbare kontakt med sin husläkare.

Samma sak i den specialiserade vården. Där har vi i vårt landsting haft det trögare (vilket delvis beror på att insatserna först sattes in i primärvården), men nu börjar vi stegvis se effekt även på väntetider till diagnos, operation och behandling.

Mot den bakgrunden blir den politiska debatten en aning förvirrad. Inte minst blir jag själv förundrad över LOs senaste utspel. Att försöka förstå vad LO, eller dess politiska gren socialdemokraterna, tycker om sjukvård är inte lätt att begripa. Tillgänglighet är nämligen något som socialdemokrater bara pratar om när de måste, annars tycks man närmast besatta av att diskutera driftformer, avkastningskrav, priset på försäljning av vårdcentraler eller någon annan fråga som i sig själv är totalt ointressanta för den patient som ställer den helt relevanta frågan: när är det min tur att få prata med en läkare?

Jag tycker det är spännande att syssla med sjukvårdspolitik, men jag har svårt att gå igång på frågor om huvudmannaskap, driftform och avkastningskrav på leverantörer. Jag jobbar hellre med de frågor som människor brukar ta upp med mig. Och då handlar det om kvalitet, väntetider och bemötande. Målet med god sjukvårdspolitik måste vara att människor blir friska och får ett bra bemötande.

Inga kommentarer: