09 januari 2014

Ett innovativt landsting

Igår presenterade landstinget tillsammans med Uppsala kommun planera för Ulleråker. Landstinget får 1,8 miljarder för mariken som nu ska bli bosätder. Inte helt oväntat har jag redan fått både reaktioner (positiva sådana, alltid trevligt) och idéer om vad landstinget kan göra med pengarna.

Hur pengarna ska användas är i praktiken redan klart. Landstinget genomför de närmaste åren en mycket stor om- och nybyggnad av Akademiska sjukhuset. De pengar som försäljningen av Ulleråker ger, kommer därmed att gå till förnyelse och utveckling av sjukvården - vilket verkar vara exakt de som de flesta väntar sig.

Diskussioner efter beskedet om försäljning har också gett kloka synpunkter om hur landstinget kan jobba med innovation och entreprenörskap. Det ger anledning att berätta om vad landstinget  gör idag för att stimulera nytänkande och entreprenörskap.

Svaret är nämligen: en hel del, och troligen mest av alla landsting i hela Sverige (i varje fall om man räknar hur mycket som läggs per invånare). Akademiska sjukhuset ligger i flera fall i frontlinjen, både när det gäller att stimulera medarbetare att komma med nya idéer och med att hjälpa företagare med anknytning till vården att testa nya idéer och produkter.

Inom Akademiska sjukhusets FoU-enhet finns Innovation Akademiska, som består av flera verksamheter. Hit kan företag vända sig för att testa idéer och produkter av olika slag. det kan handla om allt från läkemedel och medicinteknisk utrustning till idéer som har med oganisation eller verksamhet att göra. Med hjälp av Innovation Akademiska kan ett företag som vill "hitta in i" sjukvården få hjälp med kontakter med rätt människor och på det sättet en enklare väg till att utveckla sina produkter.

En annan viktig del av innovationsarbetet handlar om att hjälpa landstingets medarbetare med att utveckla sina idéer, och i en del fall rent av göra idéer till produkter som går att sälja. Den gamla förslagslådan har utvecklats till en grundplåt för utveckling av sjukvården och - det är en del av det fina i kråksången - och möjlighet för den medarbetare som vill det att bygga upp en egen verksamhet baserat på de egna idéerna.

Som om inte det skulle räcka så finns också ett väl utvecklat system för att fånga upp och stötta företagare i olika faser, där landstinget samverkar med en rad andra aktörer för att den som behöver uppmuntran, råd och stöd, kompetensutveckling eller finansiering kan få rätt hjälp. Till de delar som ingår i detta innovationssystem fiinns Drivhuset, Uppsala Innovation Centre, ALMI, STUNS och Connect. För att nämna några. I en del av dessa verksamheter är landstinget direkt engagerade, i andra sker det genom regionförbundet, där landstinget är den i särklass största finiansiären.

Inte nog med det. I samverkan med Uppsala universitet driver landstinget UCR, Uppsala Clinical Research Center, som är en mycket viktig aktör när det käller registerforskning och kliniska prövningar -  verksamheter som i många fall är helt avgörande för att forska fram och utveckla nya läkemedel.

Landstinget i Uppsala län ligger i frontlinjen när det gäller innovation, entreprenörskap och utveckling. Möjligen har det också en del i varför det går bra för Uppsala, som kommuunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt brukar påpeka. Arbetslösheten är lägst i landet, och den så kallade life science-branschen blomstrar. Det kan ju finnas ett samband mellan den låga arbetslösheten och de satsningar som jag har berättat om här.

Allra sist: förlåt om jag skryter. men en del kommentarer det senaste dygnet pekar på att det kan behövas. Faktum är att Uppsalas innovationsmiljö har kommenterats mer i nationella media än i lokala.

Inga kommentarer: