08 januari 2014

Vinna-vinna

Idag har landstinget och Uppsala kommun tillsamman berättat att Uppsala kommun köper Ulleråkersområdet för drygt 1,8 miljarder kronor. Det är en bra affär för bägge parter, och en viktig pusselbit i Uppsalas utveckling.


Planer på att sälja Ulleråker har landstinget haft länge, och spekulanter har inte saknats. Vän av ordning kan fråga sig varför då landstinget inte har sålt tidigare. Det finns ett bra svar på den frågan, men det kräver också lite bakgrund.


Ulleråker är ett stort markområde, ungefär 77 hektar. Det är inte så vanligt att ett så stort markområde, dessutom i ett attraktivt läge, byter ägare. Framför allt är det inte så vanligt att en offentlig aktör (som ett landsting ju är) sitter på ett markinnehav av den kalibern - framför allt inte i ett så attraktivt läge. Därför har landstinget lagt mycket energi på att arbeta med området för att vara så säker som möjligt på hur det kan värderas.


Så länge det bedrevs psykiatrisk vård på området var en försäljning givetvis inte aktuell. Men då det nya Psykiatrins Hus började projekteras för några år sedan, så blev det också aktuellt att börja fundera på Ulleråkers framtid.


Redan då kom propåer från tänkbara köpare. Landstingets dåvarande fastighetsdirektör uppskattade 2008 värdet till "hundratals miljoner". Det var en rimlig skattning - då, och i det läge som rådde. Men den skattningen gav också anledning att börja reflektera över hur många bostäder som skulle kunna rymmas på området, och hur mycket marken där dessa bostäder i så fall skulle byggas skulle kunna vara värd, om den såldes som "byggklar mark".


Bostads- och markpolitik fungerar nämligen så, att ju mer byggklar och planerad marken är, desto  värdefullare blir den.


Alltså blev det inget av med någon försäljning. Ulleråker var då knappt ens så kallade "råmark" - eftersom en exploatering först skulle kräva rivning av uttjänta byggnader. I stället inleddes ett arbete med att bedöma möjligheterna att bebygga området - och en kalkylering av vad en sådan plan skulle tillföra i värdeökning. Det var den planen som landstinget presenterade hösten 2012.


Det landstinget alltså har gjort sedan 2008 är att bearbeta möjligheterna att utveckla Ulleråker, och därefter värderat vad ett färdigutvecklat bostadsområde skulle vara värt.


Samtidigt ska man vara klar över att exploatering av det slag som nu väntar också är förenat med vissa risker. Kommunen tar nu över dessa risker - men också möjligheten till en ytterligare värdeökning. Det senare är Uppsala kommun väl unt - och det förra får vi hoppas inte händer.


Landstinget har alltså avvaktat med att sälja för att vara säker på att göra en bra affär. Det har landstinget nu uppenbarligen gjort. Och det är en bra affär som kommer länets skattebetalare till godo. Pengarna ska investeras i toppmoderna lokaler för länets sjukvård och innebär att landstingets behov av att låna till fastighetsinvesteringar minskar. Därmed bidrar försäljningen till att stärka landstingets redan goda ekonomi ytterligare.


Det går bra för Uppsala, brukar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt säga. Det har han alldeles rätt i. Det går bra även för vårt landsting, och det goda samarbetet mellan kommun och landsting manifesterades idag ytterligare. Dagens överenskommelse om Ulleråker är en riktig vinna-vinna-affär. det är de affärerna som brukar vara bäst.

Inga kommentarer: