02 januari 2014

För det gemensamma bästa

Radio Uppland berättar idag om det samarbete som pågår för att samordna den luftburna ambulanssjukvården. Det är ett område i sjukvården där Sverige ligger efter sina grannländer, och där det finns mycket att göra gemensamt. Och det handlar inte bara om helikoptrar; även flygplan kan användas för att transportera patienter snabbt och säkert mellan olika sjukhus.

Sverige är ett land med stor yta men relativt liten befolkning. Det gör att det är viktigt att vi använder gemensamma resurser så klokt som möjligt. En trend i sjukvården är att vissa behandlingar är så dyra och avancerade att de bara kan göras på några få ställen i landet. Landstingen samarbetar redan, i Socialstyrelsens regi, för att utveckla samarbetet mellan olika delar av landet om den mest avancerade vården. Det sker i Rikssjukvårdsnämnden, där vi löpande bedömer vilka diagnoser och behandlingar som lämpar sig för att koncentreras till några få universitetssjukhus. I Uppsala har vi flera sådana verksamheter.

Med tiden har frågan om att kunna transportera patienter mellan dessa sjukhus blivit allt viktigare. Men det finns fler skäl för att använda helikoptrar och flygplan i sjukvården mer än vi redan gör. Möjligheten att snabbt komma till en skadeplats är en sådan, möjligheten att samla ihop resurser vi en större olycka är en annan.

Så länge svensk sjukvård är organiserad i 21 regioner och landsting, så är det viktigt att vi samarbetar för att ge alla invånare en så trygg och bra sjukvård som möjligt. Vi vet, genom internationella undersökningar, att svensk sjukvård håller god kvalitet. Samarbetet om luftburen sjukvård är ett av många sätt för att göra vården ännu bättre.

Inga kommentarer: