12 januari 2014

Normaltillstånd i vården

"Men vården kan ju inte fungera något vidare. Det skrivs ju så mycket negativt".

Det är ett påstående som jag mött mer än en gång, och i olika sammanhang. De många berättelserna i media om väntetider, brist på vårdplatser, dåligt bemötande och felbehandlingar gör att människor får en bild av vården som en verksamhet i kris. Jag har förresten skrivit om det förut.

Sanningen är att det tveklöst förekommer saker som inte är bra i svensk sjukvård. Väntetiderna är för långa även om de blir kortare. Det händer att patienter nekas plats på en vårdavdelning (av många olika skäl). Och det förekommer definitivt både felbehandlingar och brister i bemötandet.

Men när det i en konversation på Facebook dök upp en riktigt solskenshistoria om hur vården fungerar när den är som bäst, och en kommentar handlade just om alla negativa skriverier, så tänkte jag ta upp tråden en gång till.Den finns nämligen skäl till att media hellre skriver om det som inte fungerar, och det är dessutom bra att de gör det - faktiskt.

Media rapporterar nämligen om sådant som avviker från det normala. Det finns ingen anledning att skriva att Akademiska sjukhuset genomfört hindra komplikationsfria förlossningar, eller att ambulansen snabbt och problemfritt åkte och hämtade en patient och körde vederbörande till akutmottagningen för snabb och korrekt vård. Det finns inga skäl att berätta om ett hundratal lyckade operationer, tusentals besök hos huläkaren eller tiotusentals samtal till sjukvårdrådgivningen. Eller att bussar och tåg avgår i tid, och kommer fram enligt tidtabell.

Det händer nämligen varje dag.

Media skriver inte heller om massor av andra vardagliga företeelser. Däremot skriver de om mord, misshandel, rån och villainbrott. Det betyder inte att vi i varje ögonblick behöver gå omkring och vara rädda för våldsmän eller inbrottstjuvar, men det skadar kanske inte att vara lite försiktig.

Jag kan rent av lugna läsaren. Oacceptabla väntetider, platsbrist och felbehandlingar är inte det normala i svensk sjukvård. Det normala är ett lugnt och professionellt omhändertagande som till råga på allt är ett led i en sjukvård som är bäst i världen. Däremot förekommer brister, och de bristerna ska naturligtvis rättas till. Det är också därför en av de saker som vi kan läsa om i tidningen ibland är när vårdgivare själva anmäler fel och brister (enligt Lex Maria). Det gör man för att lära av misstagen, och för att rätta till dem.


Den som inte är nöjd med den vård man får ska alltid anmäla det. I regel är det bästa att vända sig till patientnämnden. Den som är nöjd kan naturligtvis också höra av sig, exempelvis direkt till vården eller till oss som är förtroendevalda. Det viktiga är att vara medveten om att kvalitén i vården i regel är bra, men att den också alltid kan bli ännu bättre. Det jobbar vi på. Varje dag.

Inga kommentarer: