13 januari 2014

Personal att hýra

Idag har vi kunnat ta del av rapportering i media, som handlar om kostnader för inhyra läkare. I radions morgonsändningar beskrevs läget som att "landstinget inte lyckas kapa hyrläkarkostnader". Och det låter ju inte bra.
Hur ser det då ut i Uppsala län? Det framgår ganska tydligt av grafiken här nedanför. Av de 17 landsting som redovisas har Uppsala län den näst lägsta kostnaden för hyrläkare. Det enda landsting, vars kostnad är lägre, är Gotland - med en sjättedel av befolkningen i Uppsala län. Tre landsting (Skåne, Östergötland och Stockholm) har lägre kostnad per invånare.
Vad radion menar med att Uppsala län - som alltså redan har låga kostnader för hyrläkare - inte "lyckats kapa" sina kostnader är oklart. Kostnaden har nämligen sjunkit - och någon reflektion kan
också göras över vad inhyrd personal används till.


Hyrläkarna används för att komplettera den arbetsinsats som landstingets anställda läkare utför. Ingen tycker det är bra att personal behöver hyras in - men det är ibland nödvändigt för att korta väntetider och slippa låta människor i behov av sjukvård vänta.


I vårt landsting används inhyra läkare nästan uteslutande inom två verksamheter. Det är primärvården och psykiatrin. Det är dessutom områden där vi under ganska lång tid har plågats av långa väntetider. de långa väntetiderna är nu mycket kortare, och både barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården klarar nu vårdgarantin.


Hyrläkare är ingen bra lösning, men det är bättre att hyra in personal än att låta patienter vänta på vård. Att vårt landsting dessutom har låga kostnader för inhyrning av personal (även sjuksköterskor).


Sist men inte minst tycker jag att Lina Nordquist (FP) svarade väldigt bra när radion intervjuade henne. Men jag undrar varför lyssnarna i vårt län inte kunde få del av fakta när det gäller kostnaderna för hyrläkare jämfört med andra landsting.

Inga kommentarer: