14 januari 2014

Framtidens sjukvård


Är väldigt glad för att Radio Uppland berättar om forskningsprojektet EpiHealth. Det är roligt av två olika anledningar.


Den första, och viktigaste anledningen, är naturligtvis att det är ett spännande forskningsprojekt som visar en del av vart medicinen är på väg. Det kan låta skrämmande, men vi närmar oss den dag då det faktiskt går att förutse olika sjukdomar. Men det innebär också att vi i samma takt kan lära oss att förebygga och tidigt upptäcka olika tillstånd som därmed kan behandlas mycket snabbare - och därmed effektivare.


Därmed kommer sjukvården självklart att förändras. det blir ännu mindre viktigt att bli inlagd i en sjukhussäng, och i stället ännu viktigare med olika former av tidiga diagnoser, tester (som man säkerligen också kommer att kunna utföra själv) och screening, det vill säga att man i förebyggande syfte söker efter riskfaktorer. Mammografi är ett exempel på screening.


Den här utvecklingen av sjukvården är viktig att bejaka, men den kan vara svårt att förstå. Vi är vana vid att vårdens trygghetsfaktorer kan räknas i vårdplatser och anta anställda. Framtidens sjukvård kommer att behöva både vårdpersonal (därför arbetar vårt landsting intensivt med arbetsgivarfrågor)och lokaler (det är därför vi bygger Framtidens Akademiska). Men minst lika viktigt kommer att vara att ha en bra organisation för uppsökande och förebyggande insatser.


Det är också glädjande att se den positiva berättelsen om framtidens sjukvård. Jag tror det är viktigt att vi som är ansvariga för sjukvården kan bli bättre på att berätta vad det är som händer med vården utveckling. Det ställer krav på oss politiker, men medierna har också en intressant roll. Reportage som detta betyder mycket för att människor ska kunna förstå hur framtidens sjukvård utvecklas. Och det är roligt!

Inga kommentarer: