17 januari 2014

Hälsa och habilitering

Vid årsskiftet fick landstinget en ny förvaltning. Hälsa och habilitering har flera viktiga uppgifter. Genom att lägga samman ett antal verksamheter som hör ihop och har samma målgrupper skapas bättre möjligheter att ge bästa möjliga vård och omsorg till dem som behöver.

De flesta som kommer i kontakt med vården gör det via vårdcentraler eller sjukhus. Men det finns också patienter och brukare som behöver andra kontaktvägar. Det gäller människor med funktionshinder eller särskilda behov, äldre och människor som kommer till vårt land med en bakgrund som ställer särskilda krav på vården.

Tidigare har dessa uppgifter varit splittrade, och de verksamheter som haft ansvaret har haft en splittrad organisation. Nu är möjligheterna till samverkan inom landstinget och med andra aktörer (till exempel kommunerna) har alla förutsättningar att bli riktigt bra.

Det har varit en krävande uppgift för dem som varit berörda att forma den nya förvaltningen, men resultatet verkar ha varit väl värt mödan. Idag har jag haft tillfälle att prata med många av dem som kommer att arbeta med den nya verksamheten. Det har varit riktigt inspirerande. Arbetsglädjen och lusten att ta itu med nya utmaningar var påtaglig. Det bådar gott inför kommande år.

Inga kommentarer: