17 januari 2014

Intressanta samband

Kvällens inlägg är lite speciellt. Det är ett led i en debatt på Facebook, som är tillräckligt intressant för att föra vidare här på bloggen.

Vänsterpartiets gruppledare i Knivsta, Christer Johansson heter han, har gett sig in i sjukvårdspolitisk debatt. Det sla genast sägas att Christer är en klok vänsterpartist med tänkvärda idéer om kommunala frågor i Knivsta. Men när det kommer till sjukvård är saken lite annorlunda.

I ett inlägg om det här med privatiseringar och vinster i vården skriver Christer nämligen så här:
  • Christer Johansson Jag tror inte att någon läkare utför ett ingrepp som de vet är verkningslöst. Men en ortoped har sin tro på vad som fungerar medan en sjukgymnast kan ha en annan och en medicinläkare en tredje.
    Mer forskning och samarbete före vinstutag i vården, är vad jag vill se.

Det är ett uttalande som det finns anledning att granska lite. Christer är alltså inte verksami landstingspolitiken, men han är en ledande företrädare för sitt parti - och bör veta att det bra att man kollar fakta innan man uttalar sig.

Låt oss alltså faktakolla lite vad Christer skriver.
Socialstyrelsen följer svensk sjukvård noga. Bland annat ger man ut riktlinjer för hur vården ska bedrivas och följer upp hur vården fungerar. Det ska på en gång sägas att svensk sjukvård i grunden är bra - men också att den hela tiden blir allt bättre. Denna ständiga förbättring innebär också att det kommer fram nya rön om hur vården kan bedrivas på bästa sätt. Det gör att behandlingsmetoder utvecklas - och därmed att vård som var effektiv och ändamålsenlig för några år sedan kan vara omodern idag.
Det är också exakt det socialstyrelsen har sett och definierat. Det finns behandlingsmetoder i svensk sjukvård som har ersatts av nya och som behöver mönstras ut. Det sker löpande, och det sker därför att vi numera har en allt mer effektiv uppföljning av svensk sjukvård.
Men om man hårddrar lite, så är det faktiskt som Christer tror att det INTE är. Det finns läkare som fortfarande använder behandlingsmetoder som borde mönstras ut. Om det sker avsiktligt, mot bättre vetande eller av okunskap om senaste rön i den medicinska utvecklingen kan man diskutera. Men det finns tveklöst behandlingar som utförs trots vetenskapliga belägg för att de inte är effektiva.

När det gäller sambandet mellan forskning och privata vårdgiare är det än värre. Christer Johansson vet helt enkelt inte vad han pratar om.

Landstinget i Uppsala län satsar mer än något annat landsting, räknat per invånare, på medicinsk forskning.  Det beror inte bara på att vi driver ett stort och ledande universitetssjukhus, utan minst lika mycket på att vi har en politisk ledning som prioriterar forskning och utveckling. Mest i landet, alltså. Samtidigt har vi en mycket öppen inställning till nya initiativ och till andra vårdgivare än landstinget självt.

För övrigt är det just forskningen som driver fram nya behandlingsmetoder - och därmed gör att gamla metoder behöver mönstras ut.

Det landsting som satsar mest på forskning är alltså också mest öppet för externa vårdgivare, och för utveckling och förnyelse av vården. Både forskningen och de privara vårdgivarna bidrar till att utveckla sjukvården och leder till att vården blir bättre och mer effektiv. Det är per definition mer än man kan säga om den politik som Christer Johansson och hans parti driver.

Inga kommentarer: