23 mars 2014

Ersättningssystem i primärvård

Kanske har du noterat inslag i Tv 4 idag om ersättningssystem i primärvården. Ett antal landsting använder ett system för ersättning till vårdcentralet som kan missbrukas genom överdriven regisrering av diagnoser hos pátienter.

Landstinget i Uppsala län har inga sådan inslag i sin ersättningsmodell. När det nuvarande systemet infördes, så diskuterade vi ingående vad som skulle vara grund för hur primärvården skulle ersättas för sitt arbete. I Alliansen kom vi mycket samstämmigt fram till att det var viktigt att forma ett enkelt och tydligt ersättningssystem som är svårt att manipulera. Samtidigt är det viktigt att ersätta all verksamhet efter arbetsinsats och vårdtyngd hos patienterna.

Därför är ersättningssystemet i vårt landsting viktat efter patienternas ålder. Ingen annan faktor väger så tungt när det gäller skillnader i vårdtyngd. Det har skapat ett robust och relativt enkelt system som både ger stabilitet och bidrar till en god sjukvård.

Mot den bakgrunden är inslaget intressant. Det visar att vi i Alliansen i vårt landsting tänkte rätt när vi valde att inte införa den typ av ersättningssystem som prövats på många andra åll i landet. Möjligen bidrar det också till att vår primärvård idag fungerar allt bättre och har landets näst nöjdaste patienter.

Inga kommentarer: