16 mars 2014

Ett sjukhus i världsklass

Socialdemokraternas oppositionsråd Börje Wennberg och Vivianne Macdisi fortsätter sin strävan efter att prata ner Akademiska sjukhuset för att vinna kortsiktiga politiska poäng. Det är djupt olyckligt att sjukhuset av (S) görs till slagträ i valdebatten. Det blir inte bättre av att deras resonemang bygger på rena sakfel.

Påståendet att Akademiska sjukhuset skulle riskera att förlora sin ställning som universitetssjukhus stämmer helt enkelt inte. Däremot pågår en utveckling emot att kopplingen mellan sjukvård, forskning, utveckling och utbildning inte längre kan begränsas till landets sju universitetssjukhus. För Akademiska sjukhuset är det extra viktigt att hitta stabila partners även utanför sjukhusets egna väggar.

Hur går det då för Akademiska sjukhuset under Alliansens ledning? Frågar man andra bedömare än Macdisi och Wennberg så går det ganska bra. I en omfattande rankning av Dagens Medicin placerade sig sjukhuset för andra året i rad bland landets tre främsta. Det är svårt att se det som något annat än ett toppbetyg för vårt fina universitetssjukhus.

Akademiska sjukhuset rankas högt för vårdhygien och medicinska resultat. Väntetider och bemötande drar ner betyget - och är därmed hindret för att sjukhuset ska rankas ännu högre. Därför arbetar Alliansen hårt med att hitta lösningar som förbättrar sjukhusets möjligheter att klättra i kommande rankningar.

Ett sätt är att lägga en del av vården utanför sjukhuset, och att ta hjälp av andra aktörer. Det är detta som Macdisi och Wennberg har svårt för - särskilt när de externa aktörerna kopplas ihop med patientens möjlighet att välja.

Men vårdvalet fungerar! Köerna till operation har kortats betydligt sedan vårdvalet infördes, och till det kan vi lägga succén med vårdval i primärvården - som (S) också protesterat högljutt emot. Den har fått till resultat att länets primärvård har landets näst nöjdaste patienter. Så såg det inte ut när socialdemokraterna styrde.
Så sent som i förra veckan kunde jag stolt lyssna till andra bedömare än Wennberg och Macdisi som gav sitt omdöme om vårt framstående universitetssjukhus. Akademiska sjukhuset har nämligen en stark ställning i svensk sjukvård. Vi i Alliansen tänker se till så att sjukhusets ledande position bevaras och förstärks. Den ranking Dagens Medicin gjort är ett bra mått på hur det arbetet går. Socialdemokraternas svartmålning av sjukhuset är det inte.

Inga kommentarer: