05 mars 2014

Reformer ger resultat

2006 vann Alliansen landstingsvalet. En av de första frågorna att ta itu med var siusationoen i primärvården. Läget var då uunder all kritik, med dålig ekonomi, dålig tillgänglighet och oro bland de anställda. Bristerna hade pågått under lång tid och var en orsak till människors missnöje med den tidigare politiska ledningen.

Arbetet med att genomföra reformer inleddes omedelbart. Däremot tog det lite tid innan reformerna kunde komma på plats, och ännu längre tid ininan de fick tydligt genomslag i verksamheten. Idag har vi kommit så långt att vi kan sätta betyg på reformarbetet som inleddes i primärvården på hösten 2006.

Från att ha varit sämst i landet har vår primärvård ryckt upp sig ordentligt. I den senaste patientenkäten är primärvården näst bäst när patienterna får säga sitt. Dessutom är ekonomin i ordning och personalen betydligt nöjdare. Reformerna i primärvården har helt enkelt gett resultat.

Så långt är allt gott och väl. Men eftersom landstinget är en politiskt styrd organisation och debatten varit intensiv om just primärvården, så kan det vara på sin plats att fundera över hur alternativet hade sett ut.

Samtidigt som Alliansen - ibland under stort motstånd - sjösatt ett antal reformer, så har den politiska oppositionen haft en annan uppfattning. Redan när den nuvarande ersättningsmodellen för länets primärvård sjösattes, så protesterade man häftigt. Gång på gång under de sex år som gått sedan beslutet fattades har de rödgröna partierna markerat sitt missnöje med hur primärvården har utvecklats.

Nu har vi facit. Från sämst till näst bäst i landet. På sex år.

F´örra veckan skrev jag om skillnader i politiken. Reformerna i primärvården är ett bra exempel. Där finns en tydlig skillnad mellan de rödgröna partierna och Alliansen.

Vi ville reformera primärvården, och vi gjorde det. Nu har vi alltså facit. Alliansens reformer ger resultat i form av nöjdare patienter, bättre ekonomi och kortare väntetider.

Inga kommentarer: