06 mars 2014

Ett inlägg om Alliansens vårdpolitik

I veckans nummer av Uppsalatidningen skriver den socialdemokratiske ledaren i landstinget, Börje Wennberg. Hans artikel går framför allt ut  att socialdemokraterna inte gillar det fria vårdval som Alliansen har infört. Samma kritik riktades emot införandet av vårdval i primärvården. Det fanns ingen hejd på allt elände som skulle uppstå om vårdvalet tilläts bli verklighet.

Idag har vi facit. Primärvården har ordning på ekonomin, köerna är kortare och patienterna är nöjdare.

Nu går Alliansen vidare. Att kunna välja även i öppen specialistvård är bra för sjukvården, men framför allt bra för dem som vården är till för: patienterna.

Akademiska sjukhuset har ett komplicerat uppdrag. Det är ett av landets största och främsta universitetssjukhus, nyligen rankat som ett av de tre bästa. Mer än något annat av de större universitetssjukhusen ska Akademiska samtidigt klara uppdraget att både svara för avancerad specialistvård för hela landet och grundläggande sjukvård för invånarna i Uppsala län. Det är en omöjlig ekvation om vi inte vågar tänka nytt.

Vi i Alliansen är stolta över sjukhusets framgångar men samtidigt medvetna om att det krävs nytänkande och kreativa lösningar för att hålla den ledande positionen. Samtidigt växer vårt län, vilket är bra på många sätt men också innebär ett växande behov av vård. Om inte Akademiska sjukhuset ska digna under bördan av detta ökade behov av vård hos länets invånare, så måste fler vårdgivare ges möjlighet att erbjuda invånarna sina tjänster.

Samtidigt som fler vårdgivare öppnar vården och ger nya möjligheter, så sker också satsningar på att göra landstingets egna verksamhet mer skicklig och attraktiv. Ett sätt att göra det är att låta vårdens personal sköta det som det är utbildade för. Så används skattebetalarnas pengar klokare.

I det här inlägget har jag presenterat vad vi i Alliansen gör för att lösa sjukvårdens problem, konkret och i form av faktiska beslut som har fattats i landstingets olika politiska organ. Läs gärna min politiske motståndares inlägg igen. Jag tycker att politiska texter som denna ska handla om vad man själv vill göra, och inte i första hand bestå av beskrivningar av motståndarens förslag.

Inga kommentarer: