26 april 2014

Ordning och reda

Att ha grepp på siffror och statistik har betydelse i politiken. Det är också bra att redovisa sådant material ärligt och korrekt. det blir liksom både bättre stämning och riktigaste utgångspunkter för debatten då.

Jag tänkte därför presentera några diagram som säger en hel del om vårt landstings ekonomiska utveckling under de senaste åtta åren. Men innan jag gör kan det också vara på plats att erinra om det jag skrev i går: världen har sedan 2008 gått igenom den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Självklart påverkar det förutsättningarna även för ett landsting som vårt.

Låt oss börja med det egna kapitalet, det vill säga hur mycket pengar landstinget har utvöer skulder och tillgångar. Som synes har det ökat ganska kraftigt sedan 2006, även om ökningen varit något mindre de tre senaste åren. Det finns skäl till det.

Ett större eget kapital ger ekonomisk trygghet på längre sikt. det ökar möjligheten att finansiera investeringar utan att låna och ger en buffert emot tillfälliga nedgångar i ekonomin.


På tal om investeringar. Den här bilden visar att landstinget i Uppsala län under de tre senaste åren har gjort rekordstora investeringar i fastigheter. Det är dyrt, men landstingets ekonomi gör att vi har råd.

Investeringarna är viktiga av flera skäl. Ett av dem är att ge våra medarbetare riktigt bra och moderna lokaler att arbeta i.

Ett tredje nyckeltal som är viktigt att komma ihåg är soliditeten, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Sedan 2006 har landstingets soliditet förbättrats kraftigt, äen om soliditeten sjönk något 2013. Faktum är att bara ett fåtal landsting i hela landet har en bättre långsiktig betalningsförmåga än landstinget i Uppsala län. Numera, ska man kanske tillägga.

Glädjande nog gör landstingets revisorer, som inte alltid gör livet så lätt för en ordförande i landstingsstyrelsen, exakt samma bedömning. I revisorernas rapport står att läsa att "soliditeten med beaktande av de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår för LUL till -0,35 mot -0,60 i genomsnitt för samtliga landsting och regioner.

Landstinget i Uppsala län har alltså en klart bättre långsiktig betalningsförmåga än de flesta andra landsting. Numera, ska kanske tilläggas.

Har vi då åstadkommit detta genom ständiga besparingar och nedskärningar? Är förklaringen till landstingets goda ekonomi att vi valt att inte saktsa på vården?

Det stämmer inte heller. Den här bilden visar nettokostnadernas utveckling, det vill säga hur de politiska besluten tillåtit kostnaderna för sjukvård att utvecklas över tid. Som synes har de ökat rejält, även om man tar hänsyn till pris- och löneutveckling.
Det summan av dessa bilder säger är att landstinget i Uppsala län på punkt efter punkt har en bättrre ekonomi idag än när Alliansen tog över för åtta år sedan. Det är staplar, kurvor och grafer som den politiska oppositionen tycker är jobbiga, för de visar tvärtemot deras påståenden att ordningen är god i landstingets ekonomi. Och det ska den fortsätta vara om Alliansen för fortsätta att styra.

Inga kommentarer: